faculties_present_img

Факултет Автоматика

Електротехнически Факултет

Енергомашиностроителен Факултет

Машинно-технологичен Факултет

Машиностроителен факултет

Факултет Електронна техника и технологии

Факултет по телекомуникации

Факултет Компютърни системи и технологии

Факултет по транспорта

Стопански факултет

Факултет приложна математика и информатика

Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт

Факултет за френско обучение по електроинженерство

Факултет за английско инженерно обучение

Инженерно-педагогически факултет - Сливен

Факултет по електроника и автоматика - Пловдив

Факултет по машиностроене и уредостроене - Пловдив

Технически колеж - Казанлък

    Няма въведени специалности