faculties_present_img

Специалност "Електроинженерство - Информатика и комуникации, Електротехника, Електроника и Автоматика (на френски език)"

За специалността

 

Защо да избера тази специалност?

Няма текст.

Какви са изискванията за прием?

Няма текст.

Какво ще уча?

Няма текст.

Възможности за студентска мобилност

Няма текст.

Моята реализация

Няма текст.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Електроинженер


Професионално направление:

5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 5 годиниОбучението се провежда на: Френски;
Учебен план: UPlan-FFOE-mag09.pdf
Студентска канцелария:

ик. Вержиния Туджарова
Email: verginia@tu-sofia.bg
Кабинет: 12609
Тел.:02 965-2178

Деканска канцелария:

маг. Магдалена Станкова
Email: foe-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 12611
Тел.:02 965-2199