faculties_present_img

За вас кандидат-студенти

Още древните шегобийци са казали, че и в рая да се озовеш, без съответните качества, има опасност там изобщо да не ти хареса. И тъй като изборът на висше училище е основополагащ за по-нататъшното развитие на успешна кариера, то по-добре е този избор да бъде обмислен и адекватен на личните ви възможности и на средата, която ви посреща, нали?  

 Искате да бъдете инженер? Когато на инженера показали прословутата чаша до половина с вода, знаете ли какво възкликнал: Това съдържание е два пъти по-малко от обема! Инженерът е не само умозрителна личност, той решава проблеми!

 Ако сте готов да мислите и да действате – ТУ е университетът -  лидер в областта на техническите науки!

 Ако не сте достатъчно убедени, използвайте Рейтинговата система на университетите, защото тя е още един от инструментите в полза на вашия осъзнат избор.

Университетът е подходящото време и място за проверка, мечти и себеутвърждаване. Ние ви предлагаме съвременни специалности с програми и планове за обучение с актуална тематика, съставени в тясна партньорска връзка между Техническия университет и представители на бизнеса за придобиване на необходимите знания и умения в постигане на по-добро качество на образованието, отговарящо на нуждите на съвременното производство.

 

 Водещи преподаватели с богат теоретичен и практически опит и постижения в своята област. 

 Възможности за международна диплома и програми за обучение и практики в европейското образователно пространство.

За сметка на това трябва да се учи. Лекциите, упражненията и лабораторните са задължителни. Има присъствени списъци и ако искате да заверите семестъра и да продължите напред, трябва да сте редовни. За това има дори специален „наръчник за оцеляване“.

Има Студентски съвет, множество национални и международни професионални студентски организации и невероятно креативни студентски инициативи: учебни, спортни и развлекателни предложения, тематични партита, състезания, конкурси и различни други възможности да развиете своите идеи за професионална изява - индивидуално и в творчески екип.

 

Знанието е преживяване, да го направим заедно!