faculties_present_img

Научни форуми

1. Седма международна научна конференция „Техника, Технологии и Системи - ТЕХСИС 2018”
Дати: 17-05-2018 до 19-05-2018
Място на провеждане: Технически Университет - София, филиал Пловдив

Резюме: В рамките на „Дни на науката”  на Технически университет – София, филиал Пловдив ще бъде домакин на седмото издание на Международната научна конференция „ТЕХСИС 2018” Тематиката на конференцията покрива четири основни направления: - Машиностроене и транспорт; - Електротехника, електроника и автоматика; - Информатика, комуникационна и компютърна техника...

Още...
Уеб страница: http://techsys.tu-plovdiv.bg/
2. Национална конференция с международно участие "Електроника 2018"
Дати: 17-05-2018 до 18-05-2018
Място на провеждане: Национален дом на науката и техниката гр. София, ул. Раковски №108

Резюме: Националната конференция с международно участие "ELECTRONICA 2018" е технически съ-спонсорирана от IEEE (IEEE конференция # 44534). Приетите и представените доклади ще бъдат предадени за включване в цифровата библиотека IEEE Xplore, както и за индексиране в Scopus и Web of Science. Работният език на конференцията е английски ЕЛЕКТРОНИКА 2018 ще продължи започ...

Още...
Уеб страница: http://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=28
3. Международна конференция Автоматика '2018
Дати: 31-05-2018 до 03-06-2018
Място на провеждане: гр.Созопол

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в ежегодната  международна научна конференция, АВТОМАТИКА, част от форума „Дни на науката на ТУ-София“ Созопол’2018, организирана от Факултет Автоматика на ТУ-София. Конференцията се провежда в шест теамтични направления: Биоелектроинженерство, Електрозадвижване и автоматизация на  машини, Индустр...

Още...
Уеб страница: http://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/index.php?r=90
4. 44-та Конференция "Приложение на математиката в техниката и икономиката" (AMEE'18)
Дати: 08-06-2018 до 13-06-2018
Място на провеждане: гр.Созопол

Резюме: Факултетът по приложна математика и информатика за поредна година организира международна конференция "Приложение на математиката в техниката и икономиката" (AMEE'18). Основната цел е да събере експерти и млади талантливи учени за обсъждане на съвременните тенденции и обмен на опит за приложението на математиката в областта на техниката, физиката, икономиката, биологията и др.  ...

Още...
Уеб страница: http://amee.tu-sofia.bg
5. Юбилейна X-та Международна Научна Конференция „Е-управление и Е-комуникации“
Дати: 13-06-2018 до 17-06-2018
Място на провеждане: гр.Созопол

Резюме: Имаме удоволствието да Ви поканим на юбилейната X Международна Научна Конференция „Е-управление и Е-комуникации“ с пленарна юбилейна сесия. Ще се проведе от 13 до 17 юни 2018г. в гр. Созопол. Целта на конференцията е насърчаване развитието на електронното управление и комуникации, предоставяне на възможност за споделяне на постижения и обмен на идеи в областта, както и стимулиране изгр...

Още...
Уеб страница: http://fman.tu-sofia.bg/
6. ХXVII международна научно-техническа конференция Автоматизация на Дискретното Производство“ АДП – 2018”
Дати: 21-06-2018 до 24-06-2018
Място на провеждане: база Созопол на ТУ- София

Резюме: Уважаеми колеги, организационният комитет на ХXVII международна научно-техническа конференция Автоматизация на Дискретното Производство“ АДП – 2018” има удоволствието да Ви покани да присъствате на конференцията която ще се проведе от 21 до 24 юни 2018 г. в база Созопол на ТУ- София В конфренцията участват дейци на науката от цялата страна - от всички технически у...

Още...
Уеб страница: http://oldweb.tu-sofia.bg/faculties/mf/adp/nntk.htm
7. 53-та Международна конференция "ICEST 2018"
Дати: 28-06-2018 до 30-06-2018
Място на провеждане: Учебно-спортна оздравителна база Лазур, гр. Созопол

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани на 53-тата ни конференция - ICEST  2018 г.   ICEST се появява през  1963 г. в Техническия университет в София (тогава МЕИ) под името "Ден на радиото". През 1977 г. името на конференцията е променено на "Комуникационни, електронни и компютърни системи".От 2000 г. насам тя се превърна в международна ко...

Още...
Уеб страница: http://www.icestconf.org/
8. XXVIII Международен научен симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2018"
Дати: 10-09-2018 до 14-09-2018
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в XXVIII Международе научен симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2018". В Симпозиума традиционно участват научни работници и специалисти, работещи в областта на метрологията и метрологичното осигуряване от Техническите университети, Българският институт по метрология, държавни и частни фирми от Бълга...

Още...
Уеб страница: http://www.metrology-bg.org/bg/home/
9. XXVII Международна научна конференция Електронна техника - ЕТ2018
Дати: 13-09-2018 до 15-09-2018
Място на провеждане: Созопол

Резюме: Конференцията ET2018 (# 44934 в списъка на IEEE) е организирана от Техническия университет - София, Факултет по електронна техника и технологии, в сътрудничество с Техническия университет - Делфт, Холандия. Конференцията се подпомага технически от IEEE Industrial Electronics Society, IEEE Bulgaria Section и Съюз по електроника, електротехника и съобщения (CEEC). Съпредседатели: Георги Михов (gsm@t...

Още...
Уеб страница: http://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=24
10. XII Лятна школа по Теоретична електротехника 2018
Дати: 13-09-2018 до 14-09-2018
Място на провеждане: ТУ-София

Резюме: XII Лятна школа е част от форума “Дни на науката на ТУ-София”, организирана от катедра “Теоретична електротехника”. Тя се провежда под патронажа на Международния симпозиум по теоретична електротехника (ISTET) и е регулярно мероприятие на ISTET. В лятната школа ще бъдат представени най-новите постижения в областта на теоретичната електротехника от международно известни пр...

Още...
Уеб страница: http://dept-te.tu-sofia.bg/mainbg.html
11. Международна научна конференция по "Aвиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии" Транспортен факултет, БулТранс 2018
Дати: 15-09-2018 до 17-09-2018
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: БулТранс-2018 - Десета конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии ще се проведе в Морската почивна база на ТУ-София в гр. Созопол 15-17 септември 2018 г. Тази конференция се провежда в рамките на "Дни на науката на Технически Университет - София 2018" БулТранс-2018 цели да събере на обща дискусия и обм...

Още...
Уеб страница: http://www.bultrans.org
12. XXIII Научна конференция с международно участие „ЕМФ 2018”
Дати: 17-09-2018 до 20-09-2018
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Организационният комитет Ви кани да вземете участие в XXIII-та Научна конференция с международно участие „ЕМФ 2018“, която ще се проведе в рамките на  „Дни на науката“ на Технически университет – София. Темите на конференцията са: ЕНЕРГЕТИКАТА В ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ ТОПЛОЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ...

Още...