faculties_present_img

Научни форуми

1. 55-та Международна конференция "ICEST 2020"
Дати: 01-07-2020 до 03-07-2020
Място на провеждане: Факултет по електронно инженерство, Университет на Ниш, гр. Ниш, Сърбия

Резюме: Уважаеми Колеги, Имаме удоволствието да Ви информираме, че 55-та Международна научна конференция по информационни, комуникационни и енергийни системи и технологии ICEST 2020 ще се проведе от 1 до 3 юли 2020 г. в Факултета по електронно инженерство към Университета в Ниш, Република Сърбия. Конференцията ICEST, която е приемник на конференцията EIST, досега успешно се организира от Факултета по те...

Още...
Уеб страница: http://www.icestconf.org/
2. Международен семинар по нови подходи за обработка на многомерни сигнали “NAMSP 2020”
Дати: 09-07-2020 до 11-07-2020
Място на провеждане: Технически университет – София, гр. София, България

Резюме: Целта на семинара е да привлече изследователи, работещи в различните области на приложение на обработката на многомерни сигнали като телекомуникации, компютърно зрение, биоинформатика, дистанционен екологичен мониторинг, селскостопанска дейност, горско стопанство и др. Семинарът включва теми като: Обработка на многомерни изображения, клъстеризация на хетерогенни данни, получавани от сензори, прост...

Още...
Уеб страница: http://rcvt.tu-sofia.bg/NAMSP2020