faculties_present_img

Научни форуми

1. XXIX Международен научен симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2019"
Дати: 06-09-2019 до 10-09-2019
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в XXVIII Международе научен симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2019". В Симпозиума традиционно участват научни работници и специалисти, работещи в областта на метрологията и метрологичното осигуряване от Техническите университети, Българският институт по метрология, държавни и частни фирми от Бълга...

Още...
Уеб страница: http://www.metrology-bg.org/
2. Международна научна конференция по "Aвиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии" Транспортен факултет, БулТранс 2019
Дати: 10-09-2019 до 12-09-2019
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: БулТранс-2019 - Конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии ще се проведе в Морската почивна база на ТУ-София в гр. Созопол 10-12 септември 2019 г. Тази конференция се провежда в рамките на "Дни на науката на Технически Университет - София 2019" БулТранс-2019 цели да събере на обща дискусия и обмен на научна инфо...

Още...
Уеб страница: http://www.bultrans.org
3. XXVIII Международна научна конференция Електронна техника - ЕТ2019
Дати: 12-09-2019 до 14-09-2019
Място на провеждане: Созопол

Резюме: Конференцията ET2019 (# 48037 в списъка на IEEE) е организирана от Техническия университет - София, Факултет по електронна техника и технологии, в сътрудничество с Техническия университет - Делфт, Холандия. Конференцията се подпомага технически от IEEE Industrial Electronics Society, IEEE Bulgaria Section и Съюз по електроника, електротехника и съобщения (CEEC). Съпредседатели: Георги Михов (...

Още...
Уеб страница: http://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=24
4. XXIV Научна конференция с международно участие „ЕМФ 2019”
Дати: 17-09-2019 до 20-09-2019
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Организационният комитет Ви кани да вземете участие в XXIII-та Научна конференция с международно участие „ЕМФ 2019“, която ще се проведе в рамките на  „Дни на науката“ на Технически университет – София. Темите на конференцията са: ЕНЕРГЕТИКАТА В ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ ТОПЛОЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ...

Още...
Уеб страница: http://iscfpe.tu-sofia.bg/
5. XXXIII Международна конференция по Информационни технологии (ИнфоТех-2019)
Дати: 19-09-2019 до 20-09-2019
Място на провеждане: МДУ “Фр. Ж. Кюри”, Св. Св. Константин и Елена, Варна

Резюме: Начин на провеждане: Фаза (1): Виртуален e-форум на сайта на конференцията (20.07-20.08.2019); Фаза (2): Представяне на доклади на място (19-20.09.2019) ИнфоТех е международен форум за учени, изследователи и експерти от индустрията за разпространяване на иновационни решения и резултати от проведени изследвания в следните области (но не единствено): Информационни технологии; Информационна ...

Още...
Уеб страница: http://infotech-bg.com
6. 9 -ТА БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКА
Дати: 26-09-2019 до 29-09-2019
Място на провеждане: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Резюме: Факултетът по Компютърни Системи и Технологии има удоволствието да Ви покани на 9 –та Балканска Конференция по Информатика  - BCI 2019, която се организира ежегодно от 2003 година в една от страните на Блаканския полуостров.  Конференцията ще се проведе от 26 до 29 септември 2019 г. в ТУ - София. Целта на конференцията да предостави форум за дискусии и разпространение на на...

Още...
Уеб страница: http://bci2019.bci-conferences.org/
7. VII Научна конференция с международно участие "Съвременни технологии в културно-историческото наследство"
Дати: 10-10-2019 до 12-10-2019
Място на провеждане: Технически университет София - Център за международни срещи „Хелмут Бьоме“

Резюме: Форумът е организиран в рамките на „Дни на науката - 2019 с партньорството на УАСГ София и Проект на Европейския фонд за регионално развитие по ОП Наука и образование за интелигентен растеж „Изграждане и развитие на център за върхови постижения Наследство БГ“ и е ориентиран към специалисти както в областта на проучването и популяризирането на културно-историческото наслед­ст&...

Още...
Уеб страница: http://conference-design.tu-sofia.bg/
8. International conference on High Technology for Sustainable Development “HiTech 2019”
Дати: 10-10-2019 до 11-10-2019
Място на провеждане: Национален дом на науката и техниката гр. София, ул. Раковски №108

Резюме: Тази конференция се организира от Технически университет – София, Федерацията на научно-техническите съюзи и IEEE България. Целта на конференцията е да представи информация и да сподели опит относно новите разработки, тенденции и приложения от областтите на високите технологии. В организационния и програмния комитети участват представители от 20 страни и повече от 20 университета и научни ор...

Още...
Уеб страница: http://hitech.tu-sofia.bg
9. 14-та Международна конференция "Communication, Electromagnetics and Medical Applications- CEMA’19"
Дати: 17-10-2019 до 19-10-2019
Място на провеждане: гр. София, България

Резюме: Международната инженерна конференция „Комуникации, електромагнетизъм и медицински приложения“ (CEMA) е посветена на всички съществени аспекти в развитието на телекомуникациите и електроника и тяхното приложение в   медицината. Конференцията цели да   улесни  обмена на опит в различни области на телекомуникациите и електрониката като  мобилни комуникации, с...

Още...
Уеб страница: http://rcvt.tu-sofia.bg/CEMA/