faculties_present_img

Научни форуми

1. XI национална конференция с международно участие "ЕЛЕКТРОНИКА 2020"
Дати: 14-05-2020 до 15-05-2020
Място на провеждане: Национален дом на науката и техниката гр. София, ул. Г. С. Раковски №108

Резюме: ХI-та националната конференция с международно участие "ELECTRONICA 2020" е технически ко-спонсорирана от IEEE (IEEE конференция # 50406). Приетите и представените доклади ще бъдат предадени за включване в цифровата библиотека IEEE Xplore, както и за индексиране в Scopus и Web of Science. Работният език на конференцията е английски. ЕЛЕКТРОНИКА 2020 ще продължи започнатата от конференци...

Още...
Уеб страница: https://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/index.php?r=28
2. Международна конференция "АВТОМАТИКА’2020"
Дати: 29-05-2020 до 31-05-2020
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в ежегодната  международна научна конференция, АВТОМАТИКА и 13та Лятна школа по „Теоретична електротехника“ (съпътстващо събитие), част от форума „Дни на науката на ТУ-София“ Созопол’2020, организирана от Факултет Автоматика на ТУ-София. Конференцията се провежда в шест теамтични направлени...

Още...
Уеб страница: http://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/index.php?r=405
3. 46-та Конференция "Приложение на математиката в техниката и икономиката" (AMEE'19)
Дати: 07-06-2020 до 13-06-2020
Място на провеждане: гр.Созопол

Резюме: Факултетът по приложна математика и информатика за поредна година организира международна конференция "Приложение на математиката в техниката и икономиката" (AMEE'20). Основната цел е да събере експерти и млади талантливи учени за обсъждане на съвременните тенденции и обмен на опит за приложението на математиката в областта на техниката, физиката, икономиката, биологията и др.  ...

Още...
Уеб страница: http://amee.tu-sofia.bg
4. XII-та Международна Научна Конференция „Е-управление и Е-комуникации“
Дати: 13-06-2020 до 17-06-2020
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Имаме удоволствието да Ви поканим на XII-та Международна Научна Конференция „Е-управление и Е-комуникации“. Конференцията ще се проведе от 13 до 17 юни 2020г. в гр. Созопол. Целта на конференцията е насърчаване развитието на електронното управление и комуникации, предоставяне на възможност за онлайн/на място споделяне на постижения и обмен на идеи в областта, както и изграждането ...

Още...
Уеб страница: http://fman.tu-sofia.bg/
5. I-ва Национална конференция с младежко участие „Инженерна инфраструктура и конкурентен бизнес“
Дати: 20-06-2020 до 22-06-2020
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим на първата Национална конференция с младежко участие „Инженерна инфраструктура и конкурентен бизнес“, част от „Дни на науката“ на ТУ-София. Конференцията се организира съвместно от Стопански факултет и Студентски съвет при ТУ-София. Конференцията ще се проведе в 8 тематични направления: 1.Хуманитарни науки и изкуства в б...

Още...
Уеб страница: https://eicb.one
6. ХXIV международна научно-техническа конференция Автоматизация на Дискретното Производство“ АДП – 2020”
Дати: 29-06-2020 до 02-07-2020
Място на провеждане: база Созопол на ТУ- София

Резюме: Международната научно-техническа конференция "Автоматизация на дискретното производство" от 1998 год. се провежда ежегодно в рамките на дните на науката на ТУ-София. В конференцията участват учени от България, Германия, Чехия, Грузия, Беларус, Сърбия,Северна  Македония и др. Организатори на конференцията са катедра "АДП" при МФ и ННТД по АДП при НТС по машиностроене. Тема...

Още...
Уеб страница: https://mf.tu-sofia.bg/MNTK%20ADP%20site/index.html
7. 55-та Международна конференция "ICEST 2020"
Дати: 01-07-2020 до 03-07-2020
Място на провеждане: Факултет по електронно инженерство, Университет на Ниш, гр. Ниш, Сърбия

Резюме: Уважаеми Колеги, Имаме удоволствието да Ви информираме, че 55-та Международна научна конференция по информационни, комуникационни и енергийни системи и технологии ICEST 2020 ще се проведе от 1 до 3 юли 2020 г. в Факултета по електронно инженерство към Университета в Ниш, Република Сърбия. Конференцията ICEST, която е приемник на конференцията EIST, досега успешно се организира от Факултета по те...

Още...
Уеб страница: http://www.icestconf.org/
8. Международен семинар по нови подходи за обработка на многомерни сигнали “NAMSP 2020”
Дати: 09-07-2020 до 11-07-2020
Място на провеждане: Технически университет – София, гр. София, България

Резюме: Целта на семинара е да привлече изследователи, работещи в различните области на приложение на обработката на многомерни сигнали като телекомуникации, компютърно зрение, биоинформатика, дистанционен екологичен мониторинг, селскостопанска дейност, горско стопанство и др. Семинарът включва теми като: Обработка на многомерни изображения, клъстеризация на хетерогенни данни, получавани от сензори, прост...

Още...
Уеб страница: http://rcvt.tu-sofia.bg/NAMSP2020
9. XXX Международен научен симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2020"
Дати: 07-09-2020 до 11-09-2020
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в XXX Международе научен симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2020". В Симпозиума традиционно участват научни работници и специалисти, работещи в областта на метрологията и метрологичното осигуряване от Техническите университети, Българският институт по метрология, държавни и частни фирми от Бъл...

Още...
Уеб страница: http://www.metrology-bg.org/
10. Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии, Транспортен факултет, БулТранс-2020
Дати: 10-09-2020 до 13-09-2020
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: БулТранс-2020 – Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии ще се проведе в Морската почивна база на ТУ-София в гр. Созопол в периода 10-13 септември 2020 г. Тази конференция се провежда в рамките на "Дни на науката на Технически Университет - София 2020" БулТранс-2020 цели да събере на обща дискусия...

Още...
Уеб страница: http://www.bultrans.org
11. 29-та Международна научна конференция Електронна техника - ЕТ2020
Дати: 16-09-2020 до 18-09-2020
Място на провеждане: Созопол

Резюме: Конференцията ET2020 (#50336 в списъка на IEEE) е организирана от Техническия университет - София, Факултет по електронна техника и технологии, в сътрудничество с Техническия университет - Делфт, Холандия. Конференцията се подпомага технически от  IEEE Bulgaria Section и Съюз по електроника, електротехника и съобщения (CEEC). Съпредседатели: Георги Михов (gsm@tu-sofia.bg), Технически уни...

Още...
Уеб страница: http://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=24
12. 34-та Международна конференция по Информационни технологии (ИнфоТех-2020)
Дати: 17-09-2020 до 18-09-2020
Място на провеждане: Международен дом на учените (МДУ), Св. Св. Константин и Елена

Резюме: ИнфоТех е международен форум за учени, изследователи и експерти от индустрията за разпространяване на иновационни решения и резултати от проведени изследвания в следните области (но не единствено): Информационни технологии; Информационна сигурност; Мрежови и комуникационни технологии; Разпределени системи и приложения; Интелигентни системи и приложения; Технологии за системно проектиране; Технол...

Още...
Уеб страница: http://infotech-bg.com