faculties_present_img

Научни форуми

1. X национална конференция с международно участие "Електроника 2019"
Дати: 16-05-2019 до 17-05-2019
Място на провеждане: Национален дом на науката и техниката гр. София, ул. Раковски №108

Резюме: Х-та националната конференция с международно участие "ELECTRONICA 2019" е технически ко-спонсорирана от IEEE (IEEE конференция # 47796). Приетите и представените доклади ще бъдат предадени за включване в цифровата библиотека IEEE Xplore, както и за индексиране в Scopus и Web of Science. Работният език на конференцията е английски ЕЛЕКТРОНИКА 2019 ще продължи започнатата от конферен...

Още...
Уеб страница: http://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=128
2. МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2019
Дати: 31-05-2019 до 03-06-2019
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в ежегодната  международна научна конференция, АВТОМАТИКА, част от форума „Дни на науката на ТУ-София“ Созопол’2019, организирана от Факултет Автоматика на ТУ-София. Конференцията се провежда в шест теамтични направления: Биоелектроинженерство, Електрозадвижване и автоматизация на  машини, Индустр...

Още...
Уеб страница: http://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=118
3. 45-та Конференция "Приложение на математиката в техниката и икономиката" (AMEE'19)
Дати: 07-06-2019 до 13-06-2019
Място на провеждане: гр.Созопол

Резюме: Факултетът по приложна математика и информатика за поредна година организира международна конференция "Приложение на математиката в техниката и икономиката" (AMEE'19). Основната цел е да събере експерти и млади талантливи учени за обсъждане на съвременните тенденции и обмен на опит за приложението на математиката в областта на техниката, физиката, икономиката, биологията и др.  ...

Още...
Уеб страница: http://amee.tu-sofia.bg
4. Юбилейна XI-та Международна Научна Конференция „Е-управление и Е-комуникации“
Дати: 13-06-2019 до 17-06-2019
Място на провеждане: гр.Созопол

Резюме: Имаме удоволствието да Ви поканим на юбилейната XI-та Международна Научна Конференция „Е-управление и Е-комуникации“ с пленарна юбилейна сесия. Конференцията ще се проведе от 13 до 17 юни 2019 г. в гр. Созопол. Целта на конференцията е насърчаване развитието на електронното управление и комуникации, предоставяне на възможност за онлайн/на мясро споделяне на постижения и обмен на и...

Още...
Уеб страница: http://fman.tu-sofia.bg/
5. XVII Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг"
Дати: 23-06-2019 до 26-06-2019
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в XVII Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг", част от форума „Дни на науката на ТУ-София“ Созопол 2019, организирана от: Стопански факултет – ТУ - София; НТС по машиностроене  ННТД “Мениджмънт и инженеринг”. Конференцията ще се проведе от 23&n...

Още...
Уеб страница: http://iscme.tu-iiim.org/
6. 54-та Международна конференция "ICEST 2019"
Дати: 27-06-2019 до 29-06-2019
Място на провеждане: гр. Охрид, Македония

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани на 54-тата ни конференция - ICEST  2019 г.. ICEST се появява през  1963 г. в Техническия университет в София (тогава МЕИ) под името "Ден на радиото". През 1977 г. името на конференцията е променено на "Комуникационни, електронни и компютърни системи". От 2000 г. насам тя се превърна в международна конфе...

Още...
Уеб страница: http://www.icestconf.org/
7. ХXVIII международна научно-техническа конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДИСКРЕТНОТО ПРОИЗВОДСТВО „АДП 2019“
Дати: 30-06-2019 до 02-07-2019
Място на провеждане: База Созопол на ТУ- София

Резюме: Международната научно-техническа конференция "Автоматизация на дискретното производство" от 1998 год. се провежда ежегодно в рамките на дните на науката на ТУ-София. В конференцията участват учени от България, Германия, Чехия, Грузия, Беларус, Сърбия, Македония и др. Организатори на конференцията са катедра "АДП" при МФ и ННТД по АДП при НТС по машиностроене. Тематиката на кон...

Още...
Уеб страница: http://mf.tu-sofia.bg/MNTK%20ADP%20site/index.htm
8. XXIX Международен научен симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2019"
Дати: 06-09-2019 до 10-09-2019
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в XXVIII Международе научен симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2019". В Симпозиума традиционно участват научни работници и специалисти, работещи в областта на метрологията и метрологичното осигуряване от Техническите университети, Българският институт по метрология, държавни и частни фирми от Бълга...

Още...
Уеб страница: http://www.metrology-bg.org/
9. XXVIII Международна научна конференция Електронна техника - ЕТ2019
Дати: 12-09-2019 до 14-09-2019
Място на провеждане: Созопол

Резюме: Конференцията ET2019 (# 48037 в списъка на IEEE) е организирана от Техническия университет - София, Факултет по електронна техника и технологии, в сътрудничество с Техническия университет - Делфт, Холандия. Конференцията се подпомага технически от IEEE Industrial Electronics Society, IEEE Bulgaria Section и Съюз по електроника, електротехника и съобщения (CEEC). Съпредседатели: Георги Михов (...

Още...
Уеб страница: http://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=24
10. XXIV Научна конференция с международно участие „ЕМФ 2019”
Дати: 17-09-2019 до 20-09-2019
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Организационният комитет Ви кани да вземете участие в XXIII-та Научна конференция с международно участие „ЕМФ 2019“, която ще се проведе в рамките на  „Дни на науката“ на Технически университет – София. Темите на конференцията са: ЕНЕРГЕТИКАТА В ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ ТОПЛОЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ...

Още...
Уеб страница: http://iscfpe.tu-sofia.bg/
11. XXXIII Международна конференция по Информационни технологии (ИнфоТех-2019)
Дати: 19-09-2019 до 20-09-2019
Място на провеждане: МДУ “Фр. Ж. Кюри”, Св. Св. Константин и Елена, Варна

Резюме: Начин на провеждане: Фаза (1): Виртуален e-форум на сайта на конференцията (20.07-20.08.2019); Фаза (2): Представяне на доклади на място (19-20.09.2019) ИнфоТех е международен форум за учени, изследователи и експерти от индустрията за разпространяване на иновационни решения и резултати от проведени изследвания в следните области (но не единствено): Информационни технологии; Информационна ...

Още...
Уеб страница: http://infotech-bg.com
12. 9 -ТА БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКА
Дати: 26-09-2019 до 29-09-2019
Място на провеждане: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Резюме: Факултетът по Компютърни Системи и Технологии има удоволствието да Ви покани на 9 –та Балканска Конференция по Информатика  - BCI 2019, която се организира ежегодно от 2003 година в една от страните на Блаканския полуостров.  Конференцията ще се проведе от 26 до 29 септември 2019 г. в ТУ - София. Целта на конференцията да предостави форум за дискусии и разпространение на на...

Още...
Уеб страница: http://bci2019.bci-conferences.org/