faculties_present_img

Научни форуми

1. 14-та Международна конференция "Communication, Electromagnetics and Medical Applications- CEMA’19"
Дати: 17-10-2019 до 19-10-2019
Място на провеждане: гр. София, България

Резюме: Международната инженерна конференция „Комуникации, електромагнетизъм и медицински приложения“ (CEMA) е посветена на всички съществени аспекти в развитието на телекомуникациите и електроника и тяхното приложение в   медицината. Конференцията цели да   улесни  обмена на опит в различни области на телекомуникациите и електрониката като  мобилни комуникации, с...

Още...
Уеб страница: http://rcvt.tu-sofia.bg/CEMA/