faculties_present_img

Научни форуми

1. ХXVII международна научно-техническа конференция Автоматизация на Дискретното Производство“ АДП – 2018”
Дати: 21-06-2018 до 24-06-2018
Място на провеждане: база Созопол на ТУ- София

Резюме: Уважаеми колеги, организационният комитет на ХXVII международна научно-техническа конференция Автоматизация на Дискретното Производство“ АДП – 2018” има удоволствието да Ви покани да присъствате на конференцията която ще се проведе от 21 до 24 юни 2018 г. в база Созопол на ТУ- София В конфренцията участват дейци на науката от цялата страна - от всички технически у...

Още...
Уеб страница: http://oldweb.tu-sofia.bg/faculties/mf/adp/nntk.htm
2. 53-та Международна конференция "ICEST 2018"
Дати: 28-06-2018 до 30-06-2018
Място на провеждане: Учебно-спортна оздравителна база Лазур, гр. Созопол

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани на 53-тата ни конференция - ICEST  2018 г.   ICEST се появява през  1963 г. в Техническия университет в София (тогава МЕИ) под името "Ден на радиото". През 1977 г. името на конференцията е променено на "Комуникационни, електронни и компютърни системи".От 2000 г. насам тя се превърна в международна ко...

Още...
Уеб страница: http://www.icestconf.org/
3. 12-та международна конференция Авангардни Производствени Технологии (АМТ'2018)
Дати: 01-07-2018 до 03-07-2018
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в дванадесетата международна конференция с екскурзия Авангардни Производствени Технологии (АМТ2018), която ще се проведе в рамките на „Дни на науката“ в гр. Созопол. Основната цел на AMT2018 е да предостави възможност за представяне на идеи и решения в областта на съвременната теория, технология и практически ...

Още...
Уеб страница: http://amt.tu-sofia.bg/
4. XXVIII Международен научен симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2018"
Дати: 10-09-2018 до 14-09-2018
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в XXVIII Международе научен симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2018". В Симпозиума традиционно участват научни работници и специалисти, работещи в областта на метрологията и метрологичното осигуряване от Техническите университети, Българският институт по метрология, държавни и частни фирми от Бълга...

Още...
Уеб страница: http://www.metrology-bg.org/bg/home/
5. XII Лятна школа по Теоретична електротехника 2018
Дати: 13-09-2018 до 14-09-2018
Място на провеждане: ТУ-София

Резюме: XII Лятна школа е част от форума “Дни на науката на ТУ-София”, организирана от катедра “Теоретична електротехника”. Тя се провежда под патронажа на Международния симпозиум по теоретична електротехника (ISTET) и е регулярно мероприятие на ISTET. В лятната школа ще бъдат представени най-новите постижения в областта на теоретичната електротехника от международно известни пр...

Още...
Уеб страница: http://dept-te.tu-sofia.bg/mainbg.html
6. 8-ма Международна Научна Конференция Computer Science’2018
Дати: 13-09-2018 до 15-09-2018
Място на провеждане: гр. Кавала, Гърция

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани на 8-ма Международна Научна Конференция Computer Science’2018, която ще се проведе в гр. Кавала, Гърция. Конференцията се организира от Факултета по компютърни системи и технологии (ФКСТ). Официалният език на конференцията е английски. Научните направления на конференцията са: Control Structures and Microprogramming  Arith...

Още...
Уеб страница: http://www.conf.cceng.eu
7. XXVII Международна научна конференция Електронна техника - ЕТ2018
Дати: 13-09-2018 до 15-09-2018
Място на провеждане: Созопол

Резюме: Конференцията ET2018 (# 44934 в списъка на IEEE) е организирана от Техническия университет - София, Факултет по електронна техника и технологии, в сътрудничество с Техническия университет - Делфт, Холандия. Конференцията се подпомага технически от IEEE Industrial Electronics Society, IEEE Bulgaria Section и Съюз по електроника, електротехника и съобщения (CEEC). Съпредседатели: Георги Михов (gsm@t...

Още...
Уеб страница: http://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=24
8. Международна научна конференция по "Aвиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии" Транспортен факултет, БулТранс 2018
Дати: 15-09-2018 до 17-09-2018
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: БулТранс-2018 - Десета конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии ще се проведе в Морската почивна база на ТУ-София в гр. Созопол 15-17 септември 2018 г. Тази конференция се провежда в рамките на "Дни на науката на Технически Университет - София 2018" БулТранс-2018 цели да събере на обща дискусия и обм...

Още...
Уеб страница: http://www.bultrans.org
9. XXIII Научна конференция с международно участие „ЕМФ 2018”
Дати: 17-09-2018 до 20-09-2018
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Организационният комитет Ви кани да вземете участие в XXIII-та Научна конференция с международно участие „ЕМФ 2018“, която ще се проведе в рамките на  „Дни на науката“ на Технически университет – София. Темите на конференцията са: ЕНЕРГЕТИКАТА В ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ ТОПЛОЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ...

Още...
Уеб страница: http://iscfpe.tu-sofia.bg/
10. XXXII Международна конференция по Информационни технологии (ИнфоТех-2018)
Дати: 20-09-2018 до 21-09-2018
Място на провеждане: МДУ “Фр. Ж. Кюри”, Св. Св. Константин и Елена, Варна

Резюме: Начин на провеждане: Фаза (1): Виртуален e-форум на сайта на конференцията (15.07-15.08.2018); Фаза (2): Представяне на доклади на място (20-21.09.2018) ИнфоТех е международен форум за учени, изследователи и експерти от индустрията за разпространяване на иновационни решения и резултати от проведени изследвания в следните области (но не единствено): Информационни технологии; Информационна ...

Още...
Уеб страница: http://infotech-bg.com
11. Седма национална конференция по електронно обучение във висшите училища
Дати: 20-09-2018 до 23-09-2018
Място на провеждане: Хотел Самоков, курортен к-с Боровец

Резюме: Основни цели на конференцията са: да стимулира научен дебат по методологически, теоретични, практически, нормативни и технологически аспекти на електронното и дистанционното обучение във всичките им проявления; да дискутира подходи и стратегии за адаптиране на образователната система към потребностите на дигиталното поколение чрез инструментите на електронното обучение; да събере заедно ...

Още...
Уеб страница: http://ncel.e-center.uni-sofia.bg
12. Шеста Научна конференция с международно участие „Съвремении технологи в културно-историческото наследство“
Дати: 11-10-2018 до 13-10-2018
Място на провеждане: Технически университет София - Център за международни срещи „Хелмут Бьоме“

Резюме: Форумът е организиран в рамките на „Дни на науката - 2018“с партньорството на УАСГ София и е ориентиран към специалисти както в областта на проучването на културно-историческото наследство така и в създаването на съвременни технически средства (дигитални и вирту­ал­ни музеи и музейни експозиции) и продукти за осъществяване на изследванията (архитектурни, урбанистични, дизайнерс...

Още...
Уеб страница: http://design.tu-sofia.bg/conference