faculties_present_img

Специалност "Мехатронни системи (на английски език)"

За специалността

Вижте приложения учебен план

Защо да избера тази специалност?

текст

Какви са изискванията за прием?

текст

Какво ще уча?

текст

Възможности за студентска мобилност

текст

Моята реализация

текст

Код по ЕСТНК: MS
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър-инженер


Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Английски;
Учебен план: UPlan-MF-Meh-mag-en.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Радостина Чамова-Арнаудова
Email: radar@tu-sofia.bg
Кабинет: 4201-А
Тел.:3737

Силвия Миладинова
Email: shm@tu-sofia.bg
Кабинет: 4201-А
Тел.:02 965-3737

Деканска канцелария:

маг. инж. Олга Милева
Email: omileva@tu-sofia.bg
Кабинет: 3242
Тел.:2288

маг. инж. Севинч Мехмед
Email: sesame@tu-sofia.bg
Кабинет: 3242
Тел.:02 965-2288