faculties_present_img

Връщане на семестриални такси на приетите и окончателно записани студенти


Приетите и окончателно записани студенти, в случай, че се откажат по собствено желание, могат да получат пълния размер на внесената от тях такса за първия семестър, но не по-късно от 20.09.2019 г. 
Връщане на таксата става след подаване на писмена молба до Ректора на ТУ-София (или упълномощено от него лице) и връщане на всички издадени от университета оригинални документи.
След 20.09.2019 г. се преустановява връщането на внесените такси.

Пълният текст на заповед № 1562/12.06.2019 г. може да видите ТУК.

За допълнителна информация: 
г-жа Румяна Мушмова, о-л „Финансово-счетоводен“, тел. 965-2264, е-mail: mouch@tu-sofia.bg