Специалност "Информационни и комуникационни технологии"

За специалността

Няма текст.

Защо да избера тази специалност?

Няма текст.

Какви са изискванията за прием?

Няма текст.

Какво ще уча?

Няма текст.

Възможности за студентска мобилност

Няма текст.

Моята реализация

Няма текст.

Код по ЕСТНК: CSC
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Електроинженер


Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Форма на обучение:

Редовно - 2 годиниОбучението се провежда на: Френски;
Учебен план: UPlan-FFOE-IKT-mag.pdf
Студентска канцелария:

ик. Вержиния Туджарова
Email: verginia@tu-sofia.bg
Кабинет: 12609
Тел.:02 965-2178

Деканска канцелария:

маг. Магдалена Станкова
Email: foe-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 12611
Тел.:02 965-2199