Специалност "Индустриално Инженерство (на английски език)"

За специалността

Магистърската програма по Индустриално инженерство на ФАИО предлага двугодишен курс на обучение след придобиване на инженерна бакалавърска степен на образование.

 

Тази квалификационна характеристика определя професионалното предназначение на специалисти с висше образование с образователно квалификационна степен "магистър" по специалност "Индустриално инженерство" с обучение на английски език, както и изискванията към неговата подготовка.

 

Защо да избера тази специалност?

Учебната програма отразява новостите в инженерното образование в изграждането на открита хармонизирана модулна схема, която помага на студентите да бъдат в крак с най-новите разработки, предмети и нови перспективни области. Студентите ще бъдат информирани за динамичните промени в инженерната наука и практика, както и за работодателските нужди. Учебната програма се основава на опита на изтъкнати европейски университети.

 

Какви са изискванията за прием?

Завършена бакалавърска или магистърска степен в областта на информатиката, инженерните и икономическите науки. Изискванията към студентите са да покажат добро владеене на английски език.

 

Какво ще уча?

През първата година  от програмата се изучават предмети като:

 • Контрол на процеса и автоматизация на производството;
 • Системи за Управление на Качеството
 • Производствено управление;
 • Управление на Електроразпределителната система;
 • Разработване на Проекти
 • JAVA програмиране и Интернет приложения
 • Между-културни взаимоотношения
 • Роботика и Технологии на автоматиката
 • Енергетика и енергийна ефективност
 • Интелигентни производствени системи
 • Организационно поведение
 • Управление на знанието

През втората година изцяло се подготвя окончателен годишен проект – Дипломна Работа.

Възможности за студентска мобилност

Всички студенти могат да се включат в програмата за мобилност с цел обучение или практика „Еразъм“ с 16 университета и над 10 фирми от страни, членки на Европейския съюз.

 

Моята реализация

След приключване на магистърска програма възможностите за работа са несравними както в България така и в чужбина (Белгия, Канада, Холандия, Германия, Великобритания и мн. Други).

В България сред водещите работодатели на възпитаниците на ФАИО са: Coca Cola Company, FESTO-Bulgaria, Honeywell Ltd., Nestle София, Siemens Building technologies, всички мобилни оператори и др.

 

Код по ЕСТНК:
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Индустриален Инженер


Професионално направление:

5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Английски;

Студентска канцелария:

маг. инж. Екатерина Стайкова
Email: estaykova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2441
Тел.:02 965-2447

маг. инж. Наталия Трапова
Email: natali_trapova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2441
Тел.:02 965-2447

Деканска канцелария:

маг. инж. Евгения Манолова
Email: e_manolo@tu-sofia.bg
Кабинет: 2507
Тел.:02 965-2618

маг. инж. Ася Ангелова
Email: asia_angelova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1106
Тел.:02 965-3337