faculties_present_img

Кое ни прави различни?

От знанието израстват три плода:
добре да се мисли, добре да се говори,
правилно да се действа.
                                                      Демокрит

Времето, отредено ни за учене е безценен капитал, инвестиция с най-висока степен на възвращаемост, затова е важно какво искаш да учиш и как да го постигнеш. Работещите българи, които ще останат да крепят на плещите си държавата, ще трябва да са наистина много подготвени теоретически и практически, за да се справят с предизвикателствата. Още повече, те ще мерят резултатите си в рамките на ориентирания към знание Европейски съюз.

За да станеш добър в това, за което мечтаеш, трябва да учиш при най-добрите. Ако искаш не само диплома, но и ВЪЗМОЖНОСТИ за успешна професионална кариера и развитие, можем да се договорим: амбицията - от теб, от нас -  престижът: най-добрите академични традиции, квалификация. теоретически и практически опит в инженерно-техническите, стопанските, художественотворческите и приложни науки. Но…. внимавай какво си пожелаваш!

ТУ-София е първият и най-големият, подпомогнал създаването на повечето от висшите технически училища у нас, с най-високата акредитационна оценка от всички ВУ в България, който задава образователните стандарти и въвежда националните приоритети за развитие на образованието и науката.

Университетът е водещ в областта на нанотехнологиите, виртуалното инженерство, енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници инженерната екология и инженерния дизайн, в използването на най-добрите практики, като философия и основополагащ принцип в инженерната дейност. По този причина логично е дългогодишното ни партньорство в обучението и научните изследвания с всички водещи високотехнологични фирми у нас. Ежегодно над 70 български и международни компании и организации участват в Дните на кариерата. Те търсят точно при нас специализанти, практиканти или изградени специалисти за своята развойна дейност и производство. За целта предлагат голям избор от програми за насърчаване на млади таланти, специализирани курсове, предлагат стипендии и награди. Абсолвентите на ТУ са с добра заплата и успешна кариера. Не е случаен и фактът, че повече от десетилетие, ръководителите на всички работодателски организации в страната са възпитаници на Университета.

Първите факултети с преподаване на чужд език по общи учебни програми и двойни дипломи с университети в Германия, Англия, Франция и цялата Франкофонска общност бяха създадени най-напред в нашия университет, благодарение на безспорния потенциал и ескпертиза на академичния състав и съвременната материална база.

Ние сме партньор на Германската служба за академичен обмен по най-големия за Германия международен образователен проект – Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт. Университетът е организатор и домакин на множество авторитетни световни и европейски и форуми – възможност за непосредствени срещи и контакти с учени от цял свят.

Преподавателски екипи участват в изработване на национални стратегии за развитие на образованието, науката и индустрията. Те са и в основата на проекта и изграждането на "София тек парк", който ще осигурява платформа за развитие на иновации и предприемачество в областта на информационните технологии. В него ще се провежда обучение и ще се осигури възможност за разработване на съвместни технологични проекти. Чрез обединяване на усилията на специалисти от няколко области - механика, електроника, роботика, системи за управление и др. работим по най-големия в страната проект на МОН "Университетски научноизследователски комплекс за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство" на стойност 20 млн. лв. В рамките на проекта се провеждат изследвания в три направления - Виртуално инженерство, Микроелектромеханични системи (MEMS) и Механични системи за рекупериране на енергия. Така създадохме условия за бързо развитие на иновативни процеси, системи продукти – насочени, както към по-фундаментални изследвания, така и към подпомагане на предприятията, особено на малките и средни предприятия, споделяйки ресурси и know-how с университетските специалисти и партньорски компании.

Създадените подходящи условия мотивират за работа много студенти, докторанти и млади учени. Аналогични са възможностите и на проектите по схемата Енергийна ефективност и зелена икономика, в телекомуникациите, компютърното инженерство, електрониката и автоматиката, мехатрониката, електроенергетиката и др., където се работи по най-актуалните проблеми, засягащи разработването на политики за развитие на обществото.

Благодарение на многобройните спечелени научноизследователски и образователни проекти Университетът разполага с оборудване за обучение и изследвания на световно ниво, уникално не само за страната, но и за Централна и Източна Европа: Високопроизводителни компютърни системи със суперкомпютърна мощност, Лаборатория по виртуална реалност, Лаборатория за иновативни идеи, Лаборатория по бързо 3D прототипиране, ателиета и халета, където се разработват прототипи на продукти и услуги, които в последствие могат да бъдат тествани и пускани на пазара, Център за енергийни анализи, Център за изследване на микроклимат, енергия и околна среда, Център за върхови научни постижения, развитие и трансфер на технологии, най-съвременния Център по роботика и автоматика в България и мн. др.

Ние сме единственият университет в страната, приет в Международния институт по технологии на HP. Единствената българска лаборатория по виртуално инженерство в Института по технологии – Карлсруе е на ТУ - София. Единственото ателие за дизайн на  превозни средства, изградено с непосредствената помощ на отдел Корпоративен и иновативен дизайн на марката Мерцедес, също е при нас. Патенти или крайни приложни продукти, с възможности за бързо внедряване, присъстват на най-големите международни изложения от Германия до Китай и Япония.

Необятни са инициативите и предизвикателствата пред нашите студенти за постигане на индивидуалните им цели. В Университета е седалището на многобройни международни студентски организации, които предлагат обучение и инициативи в среда близка до бизнеса.

С помощта на своите преподаватели за последните 5 години университетските студентски отбори са призьори на национални олимпиади по математика, теоретична електротехника, на международни състезания, на конкурси, организирани от различни институции и фирми - световни лидери в своето производство - Shell Ecomarathon, Imagine Cup. По дизайнерски проект, наречен “Автомобил, създаден в България” студентски екип от специалността Инженерен дизайн, подпомаган от “Даймлер-Крайслер”, “Брабус” и някои български компании, създаде действащ прототип на малка градска кола в три модификации. Все по-често студентите се включват в интердисциплинарни екипи за различни предизвикателства.

“Силата на инженерното познание” е първата в страната и единствена ежегодна конкурсна сесия за ученически разработки на проекти в областите на инженерно-техническите и приложните науки, организирана от Университета.

Университетът разполага с:

  • Най-модерната академична инфраструктура, наситена с информационна свързаност и достъпност,
  • най-големия  съвременен Библиотечно-информационен комплекс на Балканите,
  • Международен университетски център за гости - единствен в страната,
  • спортен комплекс със закрит плувен басейн - олимпийски размери, тенис кортове и зали за спорт,
  • почивни бази на море и планина.
  • общежитие за всеки студент. 

 

Ако искаш да бъдеш сред обществото на най-добрите и доказалите се професионалисти, да бъдеш в авангарда и да проправяш технологичното интелигентно и устойчиво бъдеще – не е трудно!

Стани един от нас!      

   Ние успяваме!