Специалност "Полиграфия"

За специалността

няма текст

Защо да избера тази специалност?

няма текст

Какви са изискванията за прием?

няма текст

Какво ще уча?

няма текст

Възможности за студентска мобилност

няма текст

Моята реализация

няма текст

Код по ЕСТНК:
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

магистър по стопанско управление


Професионално направление:

5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 1,5 година
Задочно - 1,5 годинаОбучението се провежда на: Български;

Студентска канцелария:

Мария Попова
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4240
Тел.:032/659 563

Ренета Боева
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4240
Тел.:032/659 563

Деканска канцелария:

Величка Рашева
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4239
Тел.:032/659 573