faculties_present_img

За вас студенти

Студент в ТУ е не просто ентусиаст, който се стреми към знание и се обучава в една от образователно-квалификационните степени, но и човек, който с поведението си изразява принадлежност и заявява съпричастност към академичната общност и колегиалната среда, в която израства и се утвърждава, надгражда своите знания по необходимост - защото трябва да знае, и по убеденост - защото иска да знае.
 


В зависимост от вида, формата и степента, в която студентът учи, той има строго регламентирани права и задължения. Студентските права се придобиват при записване във висшето училище и се загубват при отписване, както и за срока на отстраняване от ВУ, а задълженията са посочени в Правилника на ТУ.


За да знаеш, за да си информиран добре трябва да имаш отговорите на повечето въпроси свързани с всеки период от следването. Тук ще намериш събрано - пълно и актуално - най-важното и необходимо за учебния процес, извънаудиторните и социални дейности, спорт, почивка, развлечение и всичко наречено студентски живот.