faculties_present_img

Специалности

Машиностроителният факултет при ТУ - София обучава студенти за придобиване на образователно- квалификационните степени бакалавър по специалносттите "Машиностроене" и "Мехатроника" и "Инженерен дизайн". През 2008 е открита и специалност "Мехатронни системи" с обучение на английски език.

Учебните планове за специалноститте:
"Машиностроене" - изтегляне
"Мехатроника" - изтегляне
"Инженерен дизайн"
"Инженерна логистика"

са актуализирани през 2013 г.

 

 

    Няма въведени специалности
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 4 Етаж: 2 Кабинет: 3242 

Студентска канцелария:

маг. инж. Радостина Чамова-Арнаудова
Email: radar@tu-sofia.bg
Кабинет: 4201-А
Тел.:3737

Силвия Миладинова
Email: shm@tu-sofia.bg
Кабинет: 4201-А
Тел.:02 965-3737

Деканска канцелария:

маг. инж. Олга Милева
Email: omileva@tu-sofia.bg
Кабинет: 3242
Тел.:2288

маг. инж. Севинч Мехмед
Email: sesame@tu-sofia.bg
Кабинет: 3242
Тел.:02 965-2288

Уеб страница:

https://mf.tu-sofia.bg/