faculties_present_img

Управление

Декан

MF-zd-fukc-MVicheva_1860.jpg
Име: Милка Вичева
Научна степен: проф. д-р инж.
Телефон: 02 965-2782
Кабинет: 3246
E-mail: mvicheva@tu-sofia.bg

Заместник-декан по научна и приложна дейност

P.Tomov_490.jpg
Име: Панчо Томов
Научна степен: доц. д-р инж.
Телефон: 02 965-3763
Кабинет: 4409
E-mail: pkt@tu-sofia.bg

Заместник-декан по учебна дейност, качество и акредитация

Rumen_Fidanov_512.jpg
Име: Румен Николов
Научна степен: доц. д-р инж.
Телефон: 02 965-3897
Кабинет: 4442
E-mail: rnic@tu-sofia.bg
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 4 Етаж: 2 Кабинет: 3242 

Студентска канцелария:

маг. инж. Радостина Чамова-Арнаудова
Email: radar@tu-sofia.bg
Кабинет: 4201-А
Тел.:3737

Силвия Миладинова
Email: shm@tu-sofia.bg
Кабинет: 4201-А
Тел.:02 965-3737

Деканска канцелария:

маг. инж. Олга Милева
Email: omileva@tu-sofia.bg
Кабинет: 3242
Тел.:2288

маг. инж. Севинч Мехмед
Email: sesame@tu-sofia.bg
Кабинет: 3242
Тел.:02 965-2288

Уеб страница:

https://mf.tu-sofia.bg/