faculties_present_img

Катедра "Основи и технически средства за конструиране"

През 1942 г. се основава ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ, към което през 1944 г. се обособява катедра „Металознание” с ръководител доц. Карл Славомиров и катедра „Дескриптивна геометрия” с ръководител проф. Г. Узунов. През 1945 г. се основава ДЪРЖАВНА ПОЛИТЕХНИКА със специалности: „Машинно инженерство”, „Електро инженерство”, „Индустриална химия”. Катедра „Машинни елементи” обучава и по „Машинно чертане” и е с ръководител проф. Г. Ангелов и асистенти: Б. Попов, Кр. Дживанов, А. Моллов, Д. Христов, С. Бояджиев, А. Жълтов, Вл. Дивизиев, Ал. Вригазов. През 1953 г. се създава МАШИННО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ. Катедра „Дескриптивна геометрия и машинно чертане” с ръководител доц. Георги Петров се създава през 1956 г. , а през 1962 г. се основава катедра „Машинно чертане” с ръководител доц. Д. Вълков. През 1974 г. катедрата се преименува „Основи и технически средства за конструиране”.

Първият учебник по „Машинно чертане”, с автори проф. Г. Ангелов и доц. С. Бояджиев, излиза през 1954 г.

През годините ръководители на катедрата са: проф. М. Попов (1967 г. – 1978 г. и 1985 г. – 1989 г.), доц. П. Ангелов (1978 г. – 1985 г.), проф. Бр. Сандалски (1989 г. – 1996 г. и 2000 г. – 2007 г.), проф. М. Лепаров (1996 г. – 2000 г.), доц. М. Георгиев (2007 г. – 2011), проф. Б. Туджаров (2011 г. – 2015 г.) и доц. Г. Станчев (2015 г. – до сега).

Интернет страница:http://otsk.tu-sofia.bg/

 • Ръководител катедра

  stanchev_536.jpg
  Име: Георги Станчев
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3449
  Кабинет: 4620
  E-mail: gstanchev@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  elena todorova_533.jpg
  Име: Елена Тодорова
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3789
  Кабинет: 4618
  E-mail: etodorova@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Милка Вичева
тел.:02 965-2782
каб.:4516 , E-mail: mvicheva@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Боряна Илиева
тел.:02 965-3785
каб.:4517, E-mail: bilieva@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Васил Пенчев
тел.:2790
каб.:4519, E-mail: vasil_penchev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Георги Станчев
тел.:02 965-3449
каб.:4620, E-mail: gstanchev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Елена Тодорова
тел.:02 965-3789
каб.:4618, E-mail: etodorova@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Ирена Ценколовска
тел.:02 965-2786
каб.:4514, E-mail: inikolova@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Мариета Янчева
тел.:2780
каб.:4607, E-mail: myancheva@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Маруся Теофилова
тел.:2788
каб.:4518, E-mail: mat@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Милчо Георгиев
тел.:02 965-3787
каб.:4521, E-mail: mtge@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Петър Горанов
тел.:3451
каб.:4515, E-mail: pvgor@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Радка Петкова
тел.:02 965-3789
каб.:4618, E-mail: petkova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Десислава Георгиева
тел.:2412
каб.:4616, E-mail: desy@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Десислава Колева
тел.:02 965-2786
каб.:4514, E-mail: koleva_ds@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Мариана Митова
тел.:02 965-3783
каб.:4609, E-mail: mariana_mitova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Росица Манолова
тел.:02 965-2780
каб.:4607, E-mail: rositza_manolova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Светлана Янева
тел.:2412
каб.:4616, E-mail: svetlana_ianeva@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Виктор Арсов
тел.:02 965-3787
каб.:4521, E-mail: v_arsov@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Емилия Чалъкова
тел.:2780
каб.:4607, E-mail: e_chalakova@tu-sofia.bg
маг. инж. Людмила Балтова
тел.:02 965-3788
каб.:4512, E-mail: lbaltova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Лъчезар Григоров
тел.:02 965-2788
каб.:4518,

Помощно-технически персонал

маг. инж. Йордан Йорданов
тел.:2784
каб.:4617, E-mail: