Лаборатории

Точни измервания

3011 - Точни измервания_.jpg 3011 - Точни измервания ...

Още...

Офис техника

4003 - Офис техника_.jpg 4003 - Офис техника ...

Още...

Преобразуватели и уреди за контрол

4306 - Преобразуватели и уреди за контрол_.jpg 4306 - Преобразуватели и уреди за контрол ...

Още...

Уреди за измерване на физико-механични величини

4307 - Уреди за измерване на физико-механични величини_.jpg 4307 - Уреди за измерване на физико-механични величини ...

Още...

Безразрушителен контрол и диагностика

logo-mf_.png Лабораторията по безразрушителен контрол към Машиностроителен факултет на Технич...

Още...

Сименс ПЛМ

flanec_.gif Страница на лабораторията   ...

Още...

НИЛ „Мехатроника”

mechatronics_.jpg Лаборатория „Мехатроника“ е създадена през 2003 година и има факултетен статут. ...

Още...

НПЛ „Координатни измервания в машиностроенето”

Znak KIM_.jpg Научно-приложна лаборатория „Координатни измервания в машиностроенето” (НПЛ „КИМ...

Още...