faculties_present_img

Машиностроителен факултет

464328_3484044455270_2038893055_o_.jpg

Машиностроителният факултет е един от основните продължители на Машинния факултет създаден през 1945 г. към Държавната политехника. Под наименованието машиностроителен факултет, факултета съществува от 1951 г., когато в Държавната политехника се обособяват седем факултета, единият от които е Машиностроителен. През 1953 г. Държавната политехника се разделя на четири самостоятелни висши учебни заведения, едното от които е Машинно-електротехнически институт и Електротехнически факултет.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 4 Етаж: 2 Кабинет: 3242 

Студентска канцелария:

маг. инж. Радостина Чамова-Арнаудова
Email: radar@tu-sofia.bg
Кабинет: 4201-А
Тел.:3737

Силвия Миладинова
Email: shm@tu-sofia.bg
Кабинет: 4201-А
Тел.:02 965-3737

Деканска канцелария:

маг. инж. Олга Милева
Email: omileva@tu-sofia.bg
Кабинет: 3242
Тел.:2288

маг. инж. Севинч Мехмед
Email: sesame@tu-sofia.bg
Кабинет: 3242
Тел.:02 965-2288

Уеб страница:

https://mf.tu-sofia.bg/