Специалност "Машиностроене (на английски език)"

За специалността

Вижте приложения учебен план

Защо да избера тази специалност?

текст

Какви са изискванията за прием?

текст

Какво ще уча?

текст

Възможности за студентска мобилност

текст

Моята реализация

текст

Код по ЕСТНК: MEC
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Бакалавър


Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Английски;
Учебен план: UPlan_BMEC_ ECTS_en.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Радостина Чамова-Арнаудова
Email: radar@tu-sofia.bg
Кабинет: 4201-А
Тел.:3737

Силвия Миладинова
Email: shm@tu-sofia.bg
Кабинет: 4201-А
Тел.:02 965-3737

Деканска канцелария:

маг. инж. Олга Милева
Email: omileva@tu-sofia.bg
Кабинет: 3242
Тел.:2288

маг. инж. Севинч Мехмед
Email: sesame@tu-sofia.bg
Кабинет: 3242
Тел.:02 965-2288