faculties_present_img

Специалности

ФТ обучава студенти по специалностите АТТ, ТрТТ и ТУТ. През 2009 г. започва обучение на английски език, специалност Авиационно инженерство (Aeronautic Engineering), а през 2013 г. – Автомобилно инженерство (Automotive Engineering).

    Няма въведени специалности
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 9 Етаж: 3 Кабинет: 9312 

Студентска канцелария:

маг. инж. Мира Момчилова
Email: mimomchilova@tu-sofia.bg
Кабинет: 9308
Тел.:02 965-2602

маг. инж. Десислава Петрова
Email: d_petrova@tu-sofia.bg
Кабинет: 9308
Тел.:02 965-2602

Деканска канцелария:

маг. инж. Елена Павлова
Email: esp2002@tu-sofia.bg
Кабинет: 9310
Тел.:02 965-2342