faculties_present_img

Специалност "Информационни технологии в транспорта (на английски език)"

За специалността

Няма описание

Защо да избера тази специалност?

Няма описание

Какви са изискванията за прием?

Няма описание

Какво ще уча?

Няма описание

Възможности за студентска мобилност

Няма описание

Моята реализация

Няма описание

Код по ЕСТНК: BITT
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Инженер


Професионално направление:

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Английски;
Учебен план: 2009_UPlan_ITT_bg.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Мира Момчилова
Email: mimomchilova@tu-sofia.bg
Кабинет: 9308
Тел.:02 965-2602

маг. инж. Десислава Петрова
Email: d_petrova@tu-sofia.bg
Кабинет: 9308
Тел.:02 965-2602

Деканска канцелария:

маг. инж. Елена Павлова
Email: esp2002@tu-sofia.bg
Кабинет: 9310
Тел.:02 965-2342