faculties_present_img

Специалност "Автотранспортна техника (задочно)"

За специалността
Защо да избера тази специалност?

//

 

Какви са изискванията за прием?

//

Какво ще уча?

//

Възможности за студентска мобилност

//

Моята реализация

//

Код по ЕСТНК:
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Машинен инженер


Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:

Задочно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPlan-AVTT-BG.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Мира Момчилова
Email: mimomchilova@tu-sofia.bg
Кабинет: 9308
Тел.:02 965-2602

маг. инж. Десислава Петрова
Email: d_petrova@tu-sofia.bg
Кабинет: 9308
Тел.:02 965-2602

Деканска канцелария:

маг. инж. Елена Павлова
Email: esp2002@tu-sofia.bg
Кабинет: 9310
Тел.:02 965-2342