faculties_present_img

Факултет по транспорта

FT_.jpg

Факултетът по транспорт в Машинно-електротехническия институт – София съществува самостоятелно от 18 юни 1963 г, с катедри „Двигатели с вътрешно горене и автомобили“, “Техническа Механика“, „Подвижен железопътен състав“ и „Електрически транспорт“.

Днес във факултета има пет катедри: „Въздушен транспорт“, „Двигатели, автомобилна техника и транспорт“, „Железопътна техника и технологии“, „Механика“ и „Съпротивление на материалите“.

През 2013 г. Факултетът по транспорт отбеляза своята 50-годишнина. Юбилеят беше отбелязан в рамките на ежегодната научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии „БулТранс-2013“.

В началото на 2014-та година мотивирани студенти от Техническия Университет в София сформираха първия екип на “Formula student”. Отборът включва студенти от Машинно-Технологичен Факултет, Машиностроителен факултет, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, Факултет за английско инженерно обучение, Факултет Електронна техника и технологии, Факултет по Транспорта. Екипът на “Formula student” е подкрепен от ръководството и преподаватели на Техническия Университет - София.

От 2008 година студенти от Факултета по Транспорт, ежегодно  участват в състезанието Shell Eco-marathon.

Седмичен разпис за задочници от специалност Автотранспортна техника:

 

ПАРТНЬОРИ НА ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСПОРТА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ”  2019/2020

Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии

БулТранс-2020

 

ОБЯВА

Документите за кандидатстване по Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ се подават в хартиен вариант и на електронен носител (CD, DVD) в каб. 9310, всеки работен ден от 10:00 до 12:00.

Срок за подаване на документите: 11:12.2018 г.

Методика за определяне на трудовото възнаграждение на постдокторанти и млади научни работници

 

 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 9 Етаж: 3 Кабинет: 9312 

Студентска канцелария:

маг. инж. Мира Момчилова
Email: mimomchilova@tu-sofia.bg
Кабинет: 9308
Тел.:02 965-2602

маг. инж. Десислава Петрова
Email: d_petrova@tu-sofia.bg
Кабинет: 9308
Тел.:02 965-2602

Деканска канцелария:

маг. инж. Елена Павлова
Email: esp2002@tu-sofia.bg
Кабинет: 9310
Тел.:02 965-2342