faculties_present_img

Управление

Декан

m_todorov_814.gif
Име: Михаил Тодоров
Научна степен: проф. д-р инж.
Телефон: 02 965-3977
Кабинет: 9306
E-mail: michael.todorov@tu-sofia.bg

Заместник-декан по учебната дейност

Danail-Hlebarski_788.jpg
Име: Данаил Хлебарски
Научна степен: доц. д-р инж.
Телефон: 02 965-2562
Кабинет: 9108
E-mail: dhlebarski@tu-sofia.bg

Заместник-декан по научно-изследователска дейност

DSC_2291_04_795.png
Име: Николай Павлов
Научна степен: доц. д-р инж.
Телефон: 02 965-2956
Кабинет: 9206
E-mail: npavlov@tu-sofia.bg
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 9 Етаж: 3 Кабинет: 9312 

Студентска канцелария:

маг. инж. Мира Момчилова
Email: mimomchilova@tu-sofia.bg
Кабинет: 9308
Тел.:02 965-2602

маг. инж. Десислава Петрова
Email: d_petrova@tu-sofia.bg
Кабинет: 9308
Тел.:02 965-2602

Деканска канцелария:

маг. инж. Елена Павлова
Email: esp2002@tu-sofia.bg
Кабинет: 9310
Тел.:02 965-2342