Национални

Клъстер: „Зелена синергия“ ТУ Филиал Пловдив - пълноправен член
Представител на университета: проф. д-р Михаил Петров, ТУ Филиал Пловдив
Мисията на сдружението е промотиране, подкрепа и стимулиране на иновационния процес при осъществяването на проекти по енeргийна ефективност, възобновяеми и алтернативни енергийни източници, енергийни и „зелени“ проекти на територията на регион Пловдив. ...
Още...
Сдружение: „Аутомотив Клъстер България“
Представител на университета: проф. Сашо Драганов, МФ
Сдружението е сформирано от група фирми с дейност у нас и по инициатива на немската консултантска компания „Трукенмюлер и къмпани България“ с цел да промени драстично и трайно показателите и да подкрепи развитието на автомобилната индустрия в страната ни. Една от най-важните задачи на клъстера е да насърчава и подпомага международни компании с дейност в автомобилния сектор да стъпят на...
Още...
Клъстер: „Природен газ“
Представител на университета: проф. д-р Иван Кралов, ФТ
Мисията на клъстера е създаването на благоприятни условия за развитие на газовата индустрия в България, повишаване на конкурентоспособността на сектора на национално и международно ниво. ...
Още...
Сдружение: „Българска асоциация природен газ“
Представител на университета: проф. дтн Веско Панов, МФ
Сдружението участва в разработването на национални програми за цялостна газификация на страната, както и на съвременни технически нормативи и стандарти  в сертифицирането на компаниите работещи в бранша, предоставя възможност за участие в инициативи за подобряване на нормативните актове в българското и европейското законодателство. ...
Още...