faculties_present_img

Клъстер: „Зелена синергия“ ТУ Филиал Пловдив - пълноправен член

Представител на университета: проф. д-р Михаил Петров, ТУ Филиал Пловдив

Мисията на сдружението е промотиране, подкрепа и стимулиране на иновационния процес при осъществяването на проекти по енeргийна ефективност, възобновяеми и алтернативни енергийни източници, енергийни и „зелени“ проекти на територията на регион Пловдив.

Уеб страница: http://www.greensynergycluster.eu/