Клъстер: „Природен газ“

Представител на университета: проф. д-р Иван Кралов, ФТ

Мисията на клъстера е създаването на благоприятни условия за развитие на газовата индустрия в България, повишаване на конкурентоспособността на сектора на национално и международно ниво.

Уеб страница: http://cng.bg/news.html