faculties_present_img

Съвет на настоятелите

Създадeнoто през 2007 г. Настоятелство на ТУ - София  е достоен продължител на традициите от Българското Възраждане. Още тогава е записано, че  това са „независими доброволни сдружения за подпомагане на развитието и материалното осигуряване на различни образователни, културни и църковни институции“ и че „Член на Съвета на настоятелите е длъжност ПОЧТЕНА и НЕПЛАТЕНА”
Настоятелството се представлява от съвет, които е активен партньор на университета за осъществяване на ефективно и прозрачно управление и предоставяне на качествено обучение, образование и провеждане на иновативни и високоефективни научни изследвания.

Нашите настоятели са сред най-добрите възпитаници на университета, изявени експерти в своята област и известни на обществото личности с активна позиция и авторитет. Те активно съдействат за решаване на актуалните проблеми на Университета и установяване на пряка, по-тясна и ефективна връзка с изискванията на индустриалната практика, с медиите, обществените и съсловните организации. Съветът на настоятелите формира  становища и насърчава основните дейности на университета за  постигане на стратегическите цели за адаптиране към условията на конкурентоспособност в ЕС и синхронизирането им с европейските образователни стандарти.

На тяхното внимание са проектите за мандатна програма, за бюджета, за приемане, изменение и допълнение на правилника, годишния финансов отчети др.

Членове на Съвета на настоятелите


ПРЕДСЕДАТЕЛ

 Васил Велев

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ

 Венцислав Славков   Кирил Домусчиев  
  Койчо Русев  Люлин Радулов  Иван Михайлов