faculties_present_img

Съвет на настоятелите

Създадeнoто през 2007 г. Настоятелство на ТУ - София  е достоен продължител на традициите от Българското Възраждане. Още тогава е записано, че  това са „независими доброволни сдружения за подпомагане на развитието и материалното осигуряване на различни образователни, културни и църковни институции“ и че „Член на Съвета на настоятелите е длъжност ПОЧТЕНА и НЕПЛАТЕНА”
Настоятелството се представлява от съвет, които е активен партньор на университета за осъществяване на ефективно и прозрачно управление и предоставяне на качествено обучение, образование и провеждане на иновативни и високоефективни научни изследвания.

Нашите настоятели са сред най-добрите възпитаници на университета, изявени експерти в своята област и известни на обществото личности с активна позиция и авторитет. Те активно съдействат за решаване на актуалните проблеми на Университета и установяване на пряка, по-тясна и ефективна връзка с изискванията на индустриалната практика, с медиите, обществените и съсловните организации. Съветът на настоятелите формира  становища и насърчава основните дейности на университета за  постигане на стратегическите цели за адаптиране към условията на конкурентоспособност в ЕС и синхронизирането им с европейските образователни стандарти.

На тяхното внимание са проектите за мандатна програма, за бюджета, за приемане, изменение и допълнение на правилника, годишния финансов отчети др.

Членове на Съвета на настоятелите


ПРЕДСЕДАТЕЛ

 Васил Велев

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ

 Венцислав Славков   Кирил Домусчиев Девина Маноева 
  Койчо Русев  Люлин Радулов  Иван Михайлов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколи от заседанията на Съвета на настоятелите
№ Протокол Наименование
№1/21.01.2019г. Протокол-21-01-2019
№2/16.05.2019г. Протокол-16-05-2019