faculties_present_img

Мисия и визия

Мисията на Техническия университет - София отразява в концентриран вид социалните ни ангажименти за непрекъснато предлагане на образователни услуги и висококачествени фундаментални научноизследователски и приложни продукти за задоволяване потребностите на обществото за устойчиво развитие и просперитет. Тя развива и целенасочва цялостната дейност на университета и е основа за определяне на приоритетните насоки за развитието му.

Мисията на Техническия университет - София e да допринася за икономическия, социалния и културния просперитет на обществото чрез подготвяне на висококвалифицирани специалисти с висше образование, провеждане на висококачествени научни изследвания и предоставяне на компетентна научна експертиза в областите на техническите, природните и обществените науки, които да го откроят като водещ изследователски и образователен център в региона.

За осъществяване на мисията си разчитаме на тясно сътрудничество

  • с държавата,
  • европейските институции, 
  • бизнеса,
  • български и чуждестранни университети,
  • и научни организации

и всеки, с когото можем да си партнираме в стремежа да следваме нашата мисия.

Визията е основната, най-важна, всеобхватна и дългосрочна цел на университета. Тя определя накъде отиваме, накъде сме се устремили и отговаря на въпроса „ Къде искаме да сме след 4 години?

Визията за периода 2014-2018 година е иманентно свързана с мисията ни и отразява в най-голяма степен академичната автономия на университета.

Тя е Техническият университет - София да се утвърди като европейски регионален лидер в обучението и изследванията в областите на техническите, природните и обществените науки, предпочитан избор за студентите, стремящи се към висококачествено образование и за бизнеса, търсещ иновативни партньори.
Пълният текст на Стратегически план за развитие на Технически университет - София за периода 2019 - 2023 г. може да изтеглите от тук .