faculties_present_img

Сдружение: „Българска асоциация природен газ“

Представител на университета: проф. дтн Веско Панов, МФ

Сдружението участва в разработването на национални програми за цялостна газификация на страната, както и на съвременни технически нормативи и стандарти  в сертифицирането на компаниите работещи в бранша, предоставя възможност за участие в инициативи за подобряване на нормативните актове в българското и европейското законодателство.

Уеб страница: http://www.naturalgas.bg/