faculties_present_img

Членство в организации

Високият професионализъм на академичния състав на Техническия университет – София го прави предпочитан партньор и в редица национални професионални сдружения на бизнеса и други образователни институции.

Техническият университет - София е пълноправен член и чрез своите представители взема активно участие в дейността на пет български асоциации и девет клъстера с предмет на дейност в областта на  микроелектрониката, телекомуникациите, енергийната ефективност, опазването на околната среда, газовата индустрия, автомобилостроенето и транспорта, заваряването и заваръчните технологии и др.

За утвърждаването и развитието на духовните ценности на обществото, образованието, техниката и технологиите ТУ - София бе инициатор за създаване на Фондация „Приятели на Техническия университет – София“.