Училища

  • PGKTS-Pravec.jpg Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец

    В Професионалната гимназия по компютърни системи и технологии, град Правец е създадено е през 1986 г. - една година след появата на Windows, процесори Intel 386 – за да подготвя специалисти в перспективното направление - изчислителната техника. Преподавателите са висококвалифицирани специалисти, назначени с конкурс и статут на университетски препод...

    Още...
  • TUES.jpg Технологично училище Електронни системи към ТУ–София

    ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ към Технически университет – София (ТУЕС) е създадено през 1988 г. като част от структурата на Техническия университет – София. Целта е била да се създаде средно учебно заведение, което да подготвя кадри със средно образование в областта на компютърните науки и информационните технологии. За изминалите години...

    Още...