faculties_present_img

Сдружение: „Аутомотив Клъстер България“

Представител на университета: проф. Сашо Драганов, МФ

Сдружението е сформирано от група фирми с дейност у нас и по инициатива на немската консултантска компания „Трукенмюлер и къмпани България“ с цел да промени драстично и трайно показателите и да подкрепи развитието на автомобилната индустрия в страната ни. Една от най-важните задачи на клъстера е да насърчава и подпомага международни компании с дейност в автомобилния сектор да стъпят на нашия пазар, както и ясно да се подчертаят предимствата на България спрямо други източноевропейски страни, Близкия изток и Северна Африка. Цел е също и изграждането на производство, свързано с автомобилната индустрия в България.

Уеб страница: http:// www.automotive.bg