Национални

Аутсорсинг: Българска аутсорсинг асоциация
Представител на университета: доц. д-р Андрей Еленков ФАИО
Асоциацията включва компании от всички сфери на аутсорсинг индустрията – компании предоставящи услуги свързани с: Управлението на бизнес процеси, Управлението на ИТ процеси, Процеси по управление на знанието ...
Още...
Клъстер: „Електромобили“
Представител на университета: доц. д-р инж. Лило Петков Кунчев - ФТ
ИКЕМ е национална браншова организация в бранш "Електрическа мобилност", която обединява усилията на своите членове за индустриално развитие, стратегически разработки, технологично развитие, промяна в нормативната база, висше и професионално образование и обучение, стандартизация, връзка с централната и местни власти, и др. ...
Още...
Клъстер: информационни и комуникационни технологии – Пловдив
Представител на университета: проф. Михаил Петров, ТУ Филиал Пловдив
Целите на сдружението са да работи за подобряване на информационните и комуникационни технологии на територията на гр. Пловдив, да реализира проекти в различни сектори на икономиката, да интегрира университетите в общите цели, да участва в национални и международни организации и сдружения, да създаде адекватна инфраструктура с високо квалифицирани кадри. ...
Още...
Клъстер: заваряване и заваръчни технологии
Представител на университета: доц. Манахил Тонгов, МТФ
Сдружението се стреми към развитие и усвояване на нови технологии и техники в сферата на заваряването, обогатяване на системите на обучение и сертифициране на професионалисти, разширяване на пазарните позиции на членовете на клъстера, участие в международни форуми и др. ...
Още...