faculties_present_img

Клъстер: информационни и комуникационни технологии – Пловдив

Представител на университета: проф. Михаил Петров, ТУ Филиал Пловдив

Целите на сдружението са да работи за подобряване на информационните и комуникационни технологии на територията на гр. Пловдив, да реализира проекти в различни сектори на икономиката, да интегрира университетите в общите цели, да участва в национални и международни организации и сдружения, да създаде адекватна инфраструктура с високо квалифицирани кадри.

Уеб страница: http://ictc-plovdiv.org/bg/pages/nachalo.1/