Клъстер: „Електромобили“

Представител на университета: доц. д-р инж. Лило Петков Кунчев - ФТ

ИКЕМ е национална браншова организация в бранш "Електрическа мобилност", която обединява усилията на своите членове за индустриално развитие, стратегически разработки, технологично развитие, промяна в нормативната база, висше и професионално образование и обучение, стандартизация, връзка с централната и местни власти, и др.

Уеб страница: http://www.emic-bg.org/