faculties_present_img

Аутсорсинг: Българска аутсорсинг асоциация

Представител на университета: доц. д-р Андрей Еленков ФАИО

Асоциацията включва компании от всички сфери на аутсорсинг индустрията – компании предоставящи услуги свързани с:

  • Управлението на бизнес процеси,
  • Управлението на ИТ процеси,
  • Процеси по управление на знанието

Уеб страница: http://www.outsourcinginbg.com/