faculties_present_img

Клъстер: заваряване и заваръчни технологии

Представител на университета: доц. Манахил Тонгов, МТФ

Сдружението се стреми към развитие и усвояване на нови технологии и техники в сферата на заваряването, обогатяване на системите на обучение и сертифициране на професионалисти, разширяване на пазарните позиции на членовете на клъстера, участие в международни форуми и др.