Учебни лаборатории

 • hvt_267.jpg НИЛ “Техника на високите напрежения”

  Лабораторията по ТВН в ТУ-София е част от лабораторната база на катедра „Електроенергетика“ в структурата на Електротехнически факултет. Основните високоволтови уредби в нея са: генератор за получаване на високо импулсно напрежение с амплитуда до 750 kV и уредба за получаване на високо променливо напрежение с ефективна стойност на подаваното напрежение 700 kV, като и двете високоволтови уредби са ...

  Още...
 • Scanning Electron Microscopy Lab_268.jpg НИЛ „Сканираща електронна микроскопия“

  В лаборатория „Сканираща електронна микроскопия“ се изследват структурата и състава на микро-/наноструктурирани материали, чрез провеждане на изпитвания със сканираща електронна микроскопия и рентгенов енергийно дисперсионен микроанализ. Лабораторията е оборудвана със сканиращ електронен микроскоп (SEM), на фирмата „Carl Zeiss“ (EVO MA 10) с резолюция на изображенията от 5 nm и ускоряващо напрежен...

  Още...
 • Aircraft Aerodynamics Lab_6_269.jpg Лабораторията по аеродинамика на летателните апарати

  Лабораторията по аеродинамика на летателните апарати е разположена на територията на трети учебен корпус на филиала на ТУ-София в Пловдив. Тя е обзаведена с уникален за страната учебно-лабораторен аеродинамичен комплекс, предназначен за експериментални изследвания на аеродинамиката на летателни апарати. Основен елемент от този комплекс е аеродинамична тръба с открита работна част с размери на напр...

  Още...
 • milaralab6_270.jpg „МИЛАРА център по роботика и автоматика“

  МИЛАРА ЦЕНТЪР ПО РОБОТИКА И АВТОМАТИКА е разположен в сградата на IV учебен корпус на територията на ТУ-София, филиал Пловдив. Центърът е изграден с подкрепата на фирма Милара интернешънъл ООД и е официално открит на 27 февруари 2014. Основната му мисия е свързана с развитието на научни и приложни изследвания в областта на роботиката и автоматиката, основани на интегрирането на множество нови и на...

  Още...
 • 02_ZelezoputnaT_274.jpg Лаборатория „Железопътна техника“

  Лаборатория „Железопътна техника“ към Факултет по Транспорта, катедра Железопътна техника е създадена през 1989 г. Лабораторията се развива непрекъснато като се усъвършенства съществуващата материална база и се изграждат нови стендове. Екипът на лабораторията си сътрудничи с предприятия и железопътни превозвачи с цел решаване на конкретни практически проблеми и задачи. Някои от стендовете са уника...

  Още...
 • 000010_275.jpg Лабораторията по роботика и автоматизирани системи за управление на софтуер

  Лабораторията по роботика и автоматизирани системи за управление на софтуер е разположена на територията на 1-ви учебен корпус в Ректората на ТУ – София и е част от материалната база на катедра Компютърни системи във Факултета по компютърни системи и технологии. Основана е 2012 година с цел обучение и разработки свързани с  иновационни и IoT технологии. В лабораторията се провеждат занятия на студ...

  Още...
 • 00001_276.jpg НИЛ "Информационна сигурност"

  В научно-изследователската лаборатория „Информационна сигурност“  се извършват фундаментални и приложни изследвания в областта на мрежовата и информационна сигурност; развитие и усъвършенстване на съществуващи или създаване на нови софтуерни пакети за следене на трафика; създаване на модели на потребителско поведение чрез анализ на мрежови трафик за превенция на прониквания; разработване на систем...

  Още...