Международни научни проекти

„Хоризонт 2020“ е нова програма, която обединява досегашните програми и инструменти, финансиращи научни изследвания и разработване на нови технологии - Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, дейностите, свързани с иновациите, от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации и Европейския институт за иновации и технологии. С бюджет от 80 млрд...

Още...
Проект: TeSLA - Адаптивна и сигурна система за електронно оценяване на обучението
Номер на проекта: 688520
Продължителност: 01.01.2016- 31.03.2019
Финансирано от: H2020-EU.2.1.1. - INDUSTRIAL LEADERSHIP
Координатор на проекта: Universitat Oberta de Catalunya, Anna Elena Guerrero
Координатор на проекта за ТУ - София: доц. Анна Розева
ЕК одобри проект TeSLA, в рамките на който ще се дефинира и разработи система за e-оценяване, която ще допуска студентите и ще установява тяхното лично участие в учебните дейности в частично или изцяло online среди.  Координатор на проекта е UOC, каталонски online университет, създаден през 1994г. С виртуалната си учебна среда той е доказал своя опит в online обучението. Консорциумът на прое...

Още...
Проект: SMART - Smart Automation of Rail Transporт
Номер на проекта: 730836
Продължителност: 01.10.2016- 31.03.2019
Финансирано от: H2020-EU.3.4.8.5. - Innovation Programme 5: Technologies for sustainable and attractive European rail freight
Координатор на проекта: UNIVERSITAET BREMEN - Германия
Координатор на проекта за ТУ - София: проф. д-р инж. Любомир Димитров
Проектът SMART е част от европейския проект Shift2Rail за интелигентен и устойчив растеж, чрез който се насърчават изследвания и иновациите в железопътния сектор. Идеята на европейския проект Shift2Rail е да се постигне единно европейско железопътно пространство (SERA) чрез: Подобряване на привлекателността и конкурентоспособността на европейската железопътна система, за да се осигури премин...

Още...
Проект: CryoHub - Разработване на криогенно съхранение на енергия в хладилните хранилища на храни като интерактивен хъб за интегриране на възобновяема енергия в хладилната промишленост и подобряване на устойчивостта на електрическата мрежа
Номер на проекта: 691761
Продължителност: 01.04.2016- 30.09.2019
Финансирано от: H2020-EU.3.-PRIORITY 'Societal challenges; H2020-EU.3.3.-SOCIETAL CHALLENGES
Координатор на проекта: LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY LBG - Великобритания
Координатор на проекта за ТУ - София: гл. ас. Костадин Фикиин
...

Още...