Списания


Списание: "Индустриален мениджмънт"
Издател: Стопански факултет
Резюме: Списание „Индустриален мениджмънт" е научно списание, което се издава от Стопански факултет при Технически университет — София.  Неговото предназначение е да съдейства за развитието на теорията и практиката в областта на индустриалния мениджмънт чрез споделяне на идеи, резултати от научни изследвания, приложни разработки и виждания за очертаващи се тенденции. Списанието се с... Още...
Електронна версия : http://im.tu-sf.org/bg.html


Списание: "Българско списание за инженерно проектиране"
Издател: Машиностроителен факултет
Резюме: "Българско списание за инженерно проектиране" е периодично научно списание с широк научен и научно-приложен профил. Целта му е да предостави академичен форум за обмен на идеи между учените, изследователите, инженерите, потребителите и производителите, работещи в областта на машиностроенето, транспорта, логистиката, енергетиката, технологиите, съвременното компютърно проектиране, а също т... Още...
Електронна версия : http://bjed.tu-sofia.bg/indexBG.php