faculties_present_img

Лабораторията по аеродинамика на летателните апарати

Aircraft Aerodynamics Lab_6_.jpg

Лабораторията по аеродинамика на летателните апарати е разположена на територията на трети учебен корпус на филиала на ТУ-София в Пловдив. Тя е обзаведена с уникален за страната учебно-лабораторен аеродинамичен комплекс, предназначен за експериментални изследвания на аеродинамиката на летателни апарати. Основен елемент от този комплекс е аеродинамична тръба с открита работна част с размери на напречното сечение 600х400 mm и максимална скорост на течението - 50 m/s. Измерването на аеродинамичните сили и моменти се осъществява посредством вътрешна шест-компонентна тензометрична везна и измервателна апаратура.  Параметрите на течението могат също да се измерват чрез сканиране на скоростното поле в равнина перпендикулярна на оста на тръбата чрез координатен механизъм, който позиционира сензор. Така могат да се измерят и визуализират, например, крайните вихри, образувани от крилото на самолет, да се определи тяхното положение и интензивност. В лабораторията се изпитват модели както на пилотирани, така и на безпилотни летателни апарати. За направата на модели се използва 3D-принтер, който работи с подсилен с карбонови нишки полимер. В аеродинамичния комплекс в Пловдив могат да се изпитват и въздушни витла като за целта специализиран измервателен стенд се монтира в работната част на тръбата. По този начин могат да се определят всички витлови характеристики както при работа на място, така и в полет. Като възможности за бъдещо развитие на лабораторията се предвижда закупуване на най-съвременно обзавеждане за измерване и визуализации на параметрите на течение със средства от ОП "НОИР".
 

 
Aircraft Aerodynamics Lab_.jpg
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: Трети учебен корпус на ТУ-София, Филиал Пловдив Етаж: 1 Кабинет: 3104 

Ръководител:

гл. ас. д-р инж. Станимир Пенчев
Имейл: spenchev@tu-plovdiv.bg
Телефон: 032-659632
Кабинет: 3104