faculties_present_img

ТУ-София "Технологии ЕООД"

“Технически университет – София – Технологии” ЕООД /Дружеството/ е регистрирано по Търговския закон. Собственост е 100 % на ТУ– София и дейността му се реализира изцяло по реда на ТЗ. Дружеството сключва договори за научни и приложни изследвания, за сертификационна, проектантска, консултантска и квалификационна дейност. Изпълнението на сключените договори се осъществява от колективи, организирани от персонала на ТУ– София. Годишно Дружеството работи по около 100 -120 договора, с обем около 1,5 млн. лева. 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8
Блок: 1  Етаж: 3  Кабинет: 1356а 

Уеб страница:

http://techno-eood.tu-sofia.bg/