faculties_present_img

Сборници от конференции

 

Конференция:
Година: 2017
Уебсайт: http://infotech-bg.com


Конференция: "Aвиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии" Транспортен факултет, БулТранс
Година: 2016
Уебсайт: http://www.bultrans.org


Конференция: "Aвиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии" Транспортен факултет, БулТранс
Година: 2015
Уебсайт: http://www.bultrans.org


Конференция: "Aвиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии" Транспортен факултет, БулТранс
Година: 2014
Уебсайт: http://www.bultrans.org


Конференция: „Е-управление и Е-комуникации“
Година: 2014
Уебсайт: http://fman.tu-sofia.bg/


Конференция: НТК "Автоматизация на дискретното производство АДП"
Година: 2013
Уебсайт: http://oldweb.tu-sofia.bg/faculties/mf/adp/nntk.htm


Конференция: „Е-управление и Е-комуникации“
Година: 2013
Уебсайт: http://fman.tu-sofia.bg/


Конференция: "Aвиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии" Транспортен факултет, БулТранс
Година: 2013
Уебсайт: http://www.bultrans.org


Конференция: "Aвиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии" Транспортен факултет, БулТранс
Година: 2012
Уебсайт: http://www.bultrans.org


Конференция: НТК "Автоматизация на дискретното производство АДП"
Година: 2012
Уебсайт: http://oldweb.tu-sofia.bg/faculties/mf/adp/nntk.htm