faculties_present_img

Сборници от конференции

 

Конференция: Rec. # 47388 (33rd issue of the forum)
Година: 2017
Уебсайт: http://infotech-bg.com


Конференция: "Aвиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии" Транспортен факултет, БулТранс
Година: 2016
Уебсайт: http://www.bultrans.org


Конференция: "Aвиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии" Транспортен факултет, БулТранс
Година: 2015
Уебсайт: http://www.bultrans.org


Конференция: "Aвиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии" Транспортен факултет, БулТранс
Година: 2014
Уебсайт: http://www.bultrans.org


Конференция: „Е-управление и Е-комуникации“
Година: 2014
Уебсайт: http://fman.tu-sofia.bg/


Конференция:
Година: 2013Конференция: „Е-управление и Е-комуникации“
Година: 2013
Уебсайт: http://fman.tu-sofia.bg/


Конференция: "Aвиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии" Транспортен факултет, БулТранс
Година: 2013
Уебсайт: http://www.bultrans.org


Конференция: "Aвиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии" Транспортен факултет, БулТранс
Година: 2012
Уебсайт: http://www.bultrans.org


Конференция:
Година: 2012