faculties_present_img

Лаборатория „Железопътна техника“

02_ZelezoputnaT_.jpg

Лаборатория „Железопътна техника“ към Факултет по Транспорта, катедра Железопътна техника е създадена през 1989 г. Лабораторията се развива непрекъснато като се усъвършенства съществуващата материална база и се изграждат нови стендове. Екипът на лабораторията си сътрудничи с предприятия и железопътни превозвачи с цел решаване на конкретни практически проблеми и задачи.
Някои от стендовете са уникални и са единствени не само у нас, но и в страните от Балканския полуостров. На тях могат да се извършват специфични изследвания. Членовете на катедра Железопътна техника участват в дейността на лабораторията в различни работни групи и работят по задачи, свързани с определяне на параметрите на новите влакове в страната. В лабораторията се обучават студенти и докторанти.

03_ZelezoputnaT_.jpg
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 9 Етаж:  Кабинет: 9037 

Контакти:

Имейл: khvel@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-3769


Ръководител:

доц. д-р инж. Кирил Велков
Имейл: khvel@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-3769
Кабинет: 9225