faculties_present_img

Иновации и бизнес

Иновациите, новите инженерни разработки и технологии са основа за развитието на научноизследователската дейност и са решаващ фактор за изграждане и поддържане на устойчиво сътрудничество с индустрията.

Технически университет – София е търсен партньор от страна на бизнеса и има утвърдени контакти и дългогодишни партньорства с представители на индустрията от България и чужбина. Средният брой на договорите с индустриални предприятия за последните 5 години е над 200 договора годишно. През последните две години се наблюдава увеличаване броя на новите разработки на колеги от университета, защитени с патенти и полезни модели. Университетът е търсен партньор и си сътрудничи усилено с бизнеса по проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020.


Проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 2020

  • Разработване на иновативен облачно-базиран мултизонов професионален софтуер за енергиен одит,
Ръководител за ТУ-София проф. Н. Калоянов
Партньор: „РИАЛ СИСТЕМС“ ООД    
 
 
  • Подкрепа за провеждане на индустриални научни изследвания за разработване на прототип на продуктова иновация,
Ръководител за ТУ-София, доц. Росен Милетиев
Партньор: „ПРАЙМЕКС“ ООД  
 
 
  • Научно индустриално изследване за проектиране на електронен цифров тахограф от второ поколение с подобрена защита и функицоналност интегриран в състава на интелигентна транспортна система за логистично осигуряване на транспортната дейност,
Ръководител за ТУ-София: проф. Валентин Колев
Партньор: „С. Д. Дизайн“ ООД
 
 
  • Директно дистанционно управление чрез мнемоничен джойстик с хидравличен актуатор (HY-JOY),
Ръководител за ТУ-София: проф. Георги Тодоров
Партньор: „СИСТЕМНO ИНТЕГРИРАНЕ” ЕООД
 
 
  • Разработване на регулиращо се устройство за приложение в стоматологията,
Ръководител за ТУ-София: доц. Николай Николов
Партньор: „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР МЕДИКЪЛ ДЕНТ КОНСУЛТ“ ЕООД