Международни научни проекти

Проект: TeSLA - Адаптивна и сигурна система за електронно оценяване на обучението
Номер на проекта: 688520
Продължителност: 01.01.2016- 31.03.2019
Финансирано от: H2020-EU.2.1.1. - INDUSTRIAL LEADERSHIP
Координатор на проекта: Universitat Oberta de Catalunya, Anna Elena Guerrero
Координатор на проекта за ТУ - София: доц. Анна Розева
ЕК одобри проект TeSLA, в рамките на който ще се дефинира и разработи система за e-оценяване, която ще допуска студентите и ще установява тяхното лично участие в учебните дейности в частично или изцяло online среди.  Координатор на проекта е UOC, каталонски online университет, създаден през 1994г. С виртуалната си учебна среда той е доказал своя опит в online обучението. Консорциумът на прое...

Още...
Проект: SMART - Smart Automation of Rail Transporт
Номер на проекта: 730836
Продължителност: 01.10.2016- 31.03.2019
Финансирано от: H2020-EU.3.4.8.5. - Innovation Programme 5: Technologies for sustainable and attractive European rail freight
Координатор на проекта: UNIVERSITAET BREMEN - Германия
Координатор на проекта за ТУ - София: проф. д-р инж. Любомир Димитров
Проектът SMART е част от европейския проект Shift2Rail за интелигентен и устойчив растеж, чрез който се насърчават изследвания и иновациите в железопътния сектор. Идеята на европейския проект Shift2Rail е да се постигне единно европейско железопътно пространство (SERA) чрез: Подобряване на привлекателността и конкурентоспособността на европейската железопътна система, за да се осигури премин...

Още...
Проект: DA-Space - Отворени иновации за повишаване на предприемаческите умения и публично-частното партньорство в региона на река Дунав
Номер на проекта:
Продължителност: 01.01.2017- 30.06.2019
Финансирано от: Interreg – Danube Transnational Programme
Координатор на проекта: City of Ulm, Германия
Координатор на проекта за ТУ - София: проф. д-р инж. Любомир Димитров
Дунавският регион е силно фрагментиран  и има  големи различия между регионите. Тук са едни от най-развитите и едни от най-бедните региони в ЕС. В много дунавски страни малките и средни предприятия (МСП) са двигател на растежа. Например те допринасят за 70% от БВП само в Румъния. Едновременно с това, те трябва да се борят с недобросъвестна бизнес среда и липса на инфраструктура за подпом...

Още...
Проект: EDU-LAB - Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда
Номер на проекта:
Продължителност: 01.01.2017- 30.06.2019
Финансирано от: Interreg – Danube Transnational Programme
Координатор на проекта: European Foundation for Education – Германия
Координатор на проекта за ТУ - София: проф. д-р юр. инж. Стефан Стефанов
Технически Университет – София заедно с Министерството на образованието и науката, Българската Стопанска Камара, Институтът за изследвания на обществата и знанието при БАН,  община Враца и община Видин, участва в международния INTERREG проект “EDU-LAB – New Danubian Governance in Labour Market Relevance of Higher Education (Ново дунавско управление за постигане на съответств...

Още...