Международни научни проекти

Проект: TETRACOM - Трансфер на технологиите в компютърните системи
Номер на проекта: 609491
Продължителност: 01.09.2013- 31.08.2016
Финансирано от: FP7-ICT
Координатор на проекта: RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN
Координатор на проекта за ТУ - София: доц. Петър Якимов
...

Още...
Проект: LaSciSO - Промишлена структурна оптимизация в голям мащаб за Хай-енд приложения
Номер на проекта: 285782
Продължителност: 01.01.2012- 31.12.2015
Финансирано от: FP7-PEOPLE
Координатор на проекта: TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN - Германия
Координатор на проекта за ТУ - София: проф. Стоян Малешков
...

Още...
Проект: CACHET - Управление на въглероден диоксид при производство на водород от газообразни горива
Номер на проекта: 19972
Продължителност: 01.04.2006- 31.03.2009
Финансирано от: FP6-SUSTDEV
Координатор на проекта: BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LTD - Великобритания
Координатор на проекта за ТУ - София: доц. Димитър Ангелов Попов
...

Още...
Проект: DYNAMIS - Към производство на водород и ел. Енергия с улавяне и складиране на въглеродния диоксид
Номер на проекта: 19672
Продължителност: 01.03.2006- 28.02.2009
Финансирано от: FP6-SUSTDEV
Координатор на проекта: SINTEF ENERGI AS - Норвегия
Координатор на проекта за ТУ - София: доц. Димитър Ангелов Попов
...

Още...