faculties_present_img

Университетски лаборатории

 • DSC_0719_100.png НИИКЛ „Осветителна техника”

  Създадена 1980 година, научно изследователската, изпитвателна и калибровъчна лаборатория „Осветителна техника“ е единствена в България, Европейски акредитирана светлотехническа лаборатория и е водещ светлотехнически център  в  страната.    Над 35 години в нея се  извършва: изследователска и учебна работа със студенти и докторанти; конструират  се фотометрични стендове и измервателна апаратура; ...

  Още...
 • 00257.MTS.00_00_06_01.Still001_101.jpg НИЛ „Център за изследване на микроклимат, енергия и околна среда СЕРДЕСЕН”

  Центърът за изследване на микроклимат, енергия и околна среда, CЕРДЕСЕН е създаден през 1995г. в Технически университет-София в рамките на международен проект Tempus S_JEP09862-95. Близо 25 години СЕРДЕСЕН работи по международни проекти, проекти финансирани от фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката, както и по национални индустриални проекти. През 2002 година СЕРДЕ...

  Още...
 • la_102.jpg НИЛ "Център за енергийни анализи"

  ЦЕНТЪРЪТ  ЗА  ЕНЕРГИЙНИ  АНАЛИЗИ (ЦЕА) е научноизследователска лаборатория с университетски статут.      Акредитирана е за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, и промишлени системи.      ЦЕА е в основата на разработените и провеждани в България курсове за обучение на експерти по енергийна ефективност в съответствие с изискванията на ЗЕЕ.        От 2010 г. притежава Сер...

  Още...
 • 2. Безпилотен летателен апарат за мониторинг на показателите на пътнотранспортното движение._194.jpg НИЛ "Организация и управление на автомобилния транспорт"

  Дейността на научноизследователска лаборатория „Организация и управление на автомобилния транспорт“ е насочена към изследване, моделиране и анализ на процесите свързани с организацията и безопасността на движението, техническата експлоатация и автомобилните превози, влиянието на автомобилите върху околната среда и произтичащите от тези процеси проблеми. Създадената лаборатория спомага за развитие...

  Още...