faculties_present_img

Лабораторията по роботика и автоматизирани системи за управление на софтуер (лаб.1406)

000010_.jpg

Лабораторията по роботика и автоматизирани системи за управление на софтуер е разположена на територията на 1-ви учебен корпус в Ректората на ТУ – София и е част от материалната база на катедра Компютърни системи във Факултета по компютърни системи и технологии. Основана е 2012 година с цел обучение и разработки свързани с  иновационни и IoT технологии. В лабораторията се провеждат занятия на студенти от специалност КСИ, като се изследват алгоритмите за комуникация и управление на вградени системи и мрежи, алгоритми за движение на роботизирани системи и се разглеждат облачни технологии и изграждането на приложения с тях.  Провеждат се упражнения по системно програмиране и програмиране на мобилни устройства. Разработват се проекти за виртуална реалност и контрол на сложни системи от устройства.

000020_.jpg
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 1 Етаж: 4 Кабинет:  

Контакти:

Имейл: m.petkov@tu-sofia.bg
Телефон: 0883593920


Ръководител:

ас. Момчил Петков
Имейл: m.petkov@tu-sofia.bg
Телефон:
Кабинет: 1407