faculties_present_img

„МИЛАРА център по роботика и автоматика“

milaralab6_.jpg

МИЛАРА ЦЕНТЪР ПО РОБОТИКА И АВТОМАТИКА е разположен в сградата на IV учебен корпус на територията на ТУ-София, филиал Пловдив. Центърът е изграден с подкрепата на фирма Милара интернешънъл ООД и е официално открит на 27 февруари 2014. Основната му мисия е свързана с развитието на научни и приложни изследвания в областта на роботиката и автоматиката, основани на интегрирането на множество нови и навлизащи технологии.
Съвременното развитие на индустрията и идеите на революция 4.0 са непосредствено свързани с роботиката - основно средство за материализиране на резултатите и информацията от кибер-системите към физическия свят, с ключова роля в цифровото производство. Едновременно с това развитието на технологиите, разширяването на областите на приложение на роботите и повишената функционалност поставят нови, по-високи изисквания към съвременната роботика. Роботите трябва да са по-гъвкави, адаптируеми, лесни за програмиране с интуитивен човеко-машинен интерфейс. Ефектите от по-високата функционалност на роботите, по-доброто им интегриране към информационните системи, улеснената комуникация между човек и робот, съвместното извършване на дейности от човека и робота са многопосочни. За производствените предприятия основните предимства се изразяват в по-добрата интеграция и оптимизация на производството, появата на нови услуги, нови продукти и бизнес модели. Все по-широко е навлизането на роботите в непроизводствените сфери: логистични роботи, роботи - домашни помощници, медицински роботи, инспектиращи роботи и др. Това налага разработването на нови методи за управление, обучение и адаптация, които да осигурят по-пълноценно включване на роботите не само в структурирана индустриална среда, но и в споделени с човека работни пространства.
Оборудването в центъра е осигурено както с първоначалната подкрепа на фирма Милара, така и с последващи финансирания от научни проекти. Оборудването включва:

 • Индустриални манипулатори Milara Diamond модели H1, H3, H4 (3 бр.), прилагани за о
  бучение при програмиране и управление на роботи – манипулатори;

 • Мобилен робот iRobot Create (2 бр.):  - Навигация и управление на автономни мобилни роботи в споделена среда;

 • Мобилна холономна платформа KUKA YouBot: - Навигация и управление на автономни мобилни роботи в споделена среда;

 • Мобилен робот ePuck (4 бр.): - Колективна роботика, управление на роботи във формация, многоагентни системи;

 • Квадрокоптер (дрон) А.R.Drone (2 бр.): - Навигация и автоматично управление по безжична връзка на безпилотни летателни апарати; реализация на колективни поведения между летящи и наземни мобилни роботи.        

 • Апаратура за следене на пространствените координати и ориентация на тяло Polhemus Patriot: основно приложение - Траекторно следене и управление на мобилни и въздушни роботи;     

 • Допълнителни сензори: лазерен далекомер, сонари, сензори с безжична връзка за комуникация – за осигуряване на роботите с допълнителни данни, необходими за изграждането на автономни поведения;

 • Специализиран модул за управление NI roboRio: основно приложение - Програмиране и управление на робототи-манипулатори (индустриални и неиндустриални);

 • Специализиран модул (гейтуей) за безжична комуникация (IoT Gateway): основно приложение -  трансфер на данни към облачни услуги окомплектован с периферия и софтуерен пакет за бързо конфигуриране на преноса на данни;

 • Софтуерни пакети Webots, QuarC и Inteco + модули с бързи АЦП/ЦАП:  основно приложение – Системи за бърза разработка на прототипи.

   

Milara0_.jpg
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 4-ти корпус на ТУ-София, филиал Пловдив Етаж: 4 Кабинет: 4407 

Ръководител:

доц. д-р инж. Севил Ахмед
Имейл: sevil.ahmed@tu-plovdiv.bg
Телефон: 032-659585
Кабинет: 4420