faculties_present_img

Стратегия

За периода 2016-2025 г. основната цел на стратегията за развитие на научите изследвания в ТУ-София е университетът да се утвърди като:

  • институционален източник за експертна и научна дейност в нашето общество;
  • регионален научен и изследователски център;
  • търсен и уважаван партньор за международни проекти.

Усилията на учените в ТУ – София са ориентирани предимно върху осъществяване на целите на ООН през 21-ви век, представени с ключовите думи “енергетика“, “екология“ и “чиста вода“. Основните направления на изследванията са насочени към здраве, екология и качество на живот.

Пълен текст на стратегията