Научен календар

1. VII Научна конференция с международно участие "Съвременни технологии в културно-историческото наследство"
Дати: 10-10-2019 до 12-10-2019
Място на провеждане: Технически университет София - Център за международни срещи „Хелмут Бьоме“

Резюме: Форумът е организиран в рамките на „Дни на науката - 2019 с партньорството на УАСГ София и Проект на Европейския фонд за регионално развитие по ОП Наука и образование за интелигентен растеж „Изграждане и развитие на център за върхови постижения Наследство БГ“ и е ориентиран към специалисти както в областта на проучването и популяризирането на културно-историческото наслед­ст&...

Още...
Уеб страница: http://conference-design.tu-sofia.bg/
2. International conference on High Technology for Sustainable Development “HiTech 2019”
Дати: 10-10-2019 до 11-10-2019
Място на провеждане: Национален дом на науката и техниката гр. София, ул. Раковски №108

Резюме: Тази конференция се организира от Технически университет – София, Федерацията на научно-техническите съюзи и IEEE България. Целта на конференцията е да представи информация и да сподели опит относно новите разработки, тенденции и приложения от областтите на високите технологии. В организационния и програмния комитети участват представители от 20 страни и повече от 20 университета и научни ор...

Още...
Уеб страница: http://hitech.tu-sofia.bg
3. 14-та Международна конференция "Communication, Electromagnetics and Medical Applications- CEMA’19"
Дати: 17-10-2019 до 19-10-2019
Място на провеждане: гр. София, България

Резюме: Международната инженерна конференция „Комуникации, електромагнетизъм и медицински приложения“ (CEMA) е посветена на всички съществени аспекти в развитието на телекомуникациите и електроника и тяхното приложение в   медицината. Конференцията цели да   улесни  обмена на опит в различни области на телекомуникациите и електрониката като  мобилни комуникации, с...

Още...
Уеб страница: http://rcvt.tu-sofia.bg/CEMA/