Научен календар

1. 45-та Конференция "Приложение на математиката в техниката и икономиката" (AMEE'19)
Дати: 07-06-2019 до 13-06-2019
Място на провеждане: гр.Созопол

Резюме: Факултетът по приложна математика и информатика за поредна година организира международна конференция "Приложение на математиката в техниката и икономиката" (AMEE'19). Основната цел е да събере експерти и млади талантливи учени за обсъждане на съвременните тенденции и обмен на опит за приложението на математиката в областта на техниката, физиката, икономиката, биологията и др.  ...

Още...
Уеб страница: http://amee.tu-sofia.bg
2. Юбилейна XI-та Международна Научна Конференция „Е-управление и Е-комуникации“
Дати: 13-06-2019 до 17-06-2019
Място на провеждане: гр.Созопол

Резюме: Имаме удоволствието да Ви поканим на юбилейната XI-та Международна Научна Конференция „Е-управление и Е-комуникации“ с пленарна юбилейна сесия. Конференцията ще се проведе от 13 до 17 юни 2019 г. в гр. Созопол. Целта на конференцията е насърчаване развитието на електронното управление и комуникации, предоставяне на възможност за онлайн/на мясро споделяне на постижения и обмен на и...

Още...
Уеб страница: http://fman.tu-sofia.bg/
3. XVII Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг"
Дати: 23-06-2019 до 26-06-2019
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в XVII Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг", част от форума „Дни на науката на ТУ-София“ Созопол 2019, организирана от: Стопански факултет – ТУ - София; НТС по машиностроене  ННТД “Мениджмънт и инженеринг”. Конференцията ще се проведе от 23&n...

Още...
Уеб страница: http://iscme.tu-iiim.org/
4. 13та международна конференция Авангардни Производствени Технологии (АМТ2019)
Дати: 26-06-2019 до 28-06-2019
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в тринадесетата международна конференция с екскурзия Авангардни Производствени Технологии (АМТ2019), която ще се проведе в рамките на „Дни на науката“ в гр. Созопол. Основната цел на AMT2019 е да предостави възможност за представяне на идеи и решения в областта на съвременната теория, технология и практически пр...

Още...
Уеб страница: http://amt.tu-sofia.bg/
5. 54-та Международна конференция "ICEST 2019"
Дати: 27-06-2019 до 29-06-2019
Място на провеждане: гр. Охрид, Македония

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани на 54-тата ни конференция - ICEST  2019 г.. ICEST се появява през  1963 г. в Техническия университет в София (тогава МЕИ) под името "Ден на радиото". През 1977 г. името на конференцията е променено на "Комуникационни, електронни и компютърни системи". От 2000 г. насам тя се превърна в международна конфе...

Още...
Уеб страница: http://www.icestconf.org/
6. ХXVIII международна научно-техническа конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДИСКРЕТНОТО ПРОИЗВОДСТВО „АДП 2019“
Дати: 30-06-2019 до 02-07-2019
Място на провеждане: База Созопол на ТУ- София

Резюме: Международната научно-техническа конференция "Автоматизация на дискретното производство" от 1998 год. се провежда ежегодно в рамките на дните на науката на ТУ-София. В конференцията участват учени от България, Германия, Чехия, Грузия, Беларус, Сърбия, Македония и др. Организатори на конференцията са катедра "АДП" при МФ и ННТД по АДП при НТС по машиностроене. Тематиката на кон...

Още...
Уеб страница: http://mf.tu-sofia.bg/MNTK%20ADP%20site/index.htm