Научен календар

1. Национален форум "Електроника 2015"
Дати: 14-05-2015 до 15-05-2015
Място на провеждане: Национален дом на науката и техниката гр. София, ул. Раковски №108

Резюме: Форумът “Електроника 2015” ще продължи започнатата от “ЕЛЕКТРОНИКА 1991”, дискусия за състоянието и перспективите на българската електроника в условията на пазарна икономика и членството в ЕС и ще обсъди научни доклади с принос в теорията и практиката от български и чуждестранни специалисти. В рамките на форума ще бъдат организирани и проведени презентации на фирми и проект...

Още...
Уеб страница: http://ecad.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=37
2. Международен Симпозиум по Електрически Апарати и Технологии SIELA 2016
Дати: 29-05-2016 до 01-06-2016
Място на провеждане: Хотел България, Бургас

Резюме: Целта на XIX-тия Международен Симпозиум по Електрически Апарати и Технологии SIELA 2016 е да осигури обмен на информация и опит за актуалните тенденции в областта на електрическите апарати и технологии, както и да стимулира лични контакти и ползотворно сътрудничество, особено между промишлеността и академичните институции. Симпозиум е в списъка на IEEE конференциите.  ...

Още...
Уеб страница: http://siela.tu-sofia.bg
3. XIV–та международната конференция “Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания през 21 век” (CHER21'16)
Дати: 31-05-2016 до 03-06-2016
Място на провеждане: Созопол

Резюме: Факултетът за английско инженерно обучение за 14–та поредна година организира международната конференция “Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания през 21 век” (CHER21'16). Целта на конференцията е да предостави възможност за обмен на информация и идеи за развитието на висшето образование и научните постижения, както и за стимулиране на лични контакт...

Още...
Уеб страница: http://elfe.tu-sofia.bg/cher21
4. 40-та Юбилейна Конференция „Международен Пролетен Семинар по Електронни Технологии– ISSE 2017
Дати: 10-05-2017 до 14-05-2017
Място на провеждане: Витоша парк-хотел, гр. София, ул. Росарио, № 1

Резюме: Форумът е предназначен за учени и инженери от академичните среди и индустрията. Като част от мероприятията на IEEE CPMT, в сферата на интереси на конференцията попадат следните области: научни, инженерни и производствени аспекти на материали, компоненти, модули, хибридни и микро-електронни системи за всички електронни приложения. Това включва технология, избор, моделиране и симулация, характеризир...

Още...
Уеб страница: http://isse2017.tu-sofia.bg/
5. Национална конференция с международно участие "Електроника 2018"
Дати: 17-05-2018 до 18-05-2018
Място на провеждане: Национален дом на науката и техниката гр. София, ул. Раковски №108

Резюме: Националната конференция с международно участие "ELECTRONICA 2018" е технически съ-спонсорирана от IEEE (IEEE конференция # 44534). Приетите и представените доклади ще бъдат предадени за включване в цифровата библиотека IEEE Xplore, както и за индексиране в Scopus и Web of Science. Работният език на конференцията е английски ЕЛЕКТРОНИКА 2018 ще продължи започ...

Още...
Уеб страница: http://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=28
6. Седма международна научна конференция „Техника, Технологии и Системи - ТЕХСИС 2018”
Дати: 17-05-2018 до 19-05-2018
Място на провеждане: Технически Университет - София, филиал Пловдив

Резюме: В рамките на „Дни на науката”  на Технически университет – София, филиал Пловдив ще бъде домакин на седмото издание на Международната научна конференция „ТЕХСИС 2018” Тематиката на конференцията покрива четири основни направления: - Машиностроене и транспорт; - Електротехника, електроника и автоматика; - Информатика, комуникационна и компютърна техника...

Още...
Уеб страница: http://techsys.tu-plovdiv.bg/
7. Международна конференция Автоматика '2018
Дати: 31-05-2018 до 03-06-2018
Място на провеждане: гр.Созопол

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в ежегодната  международна научна конференция, АВТОМАТИКА, част от форума „Дни на науката на ТУ-София“ Созопол’2018, организирана от Факултет Автоматика на ТУ-София. Конференцията се провежда в шест теамтични направления: Биоелектроинженерство, Електрозадвижване и автоматизация на  машини, Индустр...

Още...
Уеб страница: http://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/index.php?r=90